لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی‌ها از روی آوردن درمان‌یافته‌گان موادمخدر به اعتیاد درسمنگان


داکتران شفاخانه ۲۰ بسترتداوی‌معتادین موادمخدر سمنگان می‌گویند که درجریان شش‌ماه گذشته نزدیک به یکصد مریض معتاد به مواد مخدر را درمان کرده اند، اما به دلایل مختلف ازاین میان نزدیک به سی درصد آنان دوباره به مواد مخدر روی آورده اند.

داکتر بصیرخالقیار مسوول شفاخانه‌ بیست‌بسترتداوی‌معتادین ولایت سمنگان می‌گوید در جریان شش‌ماه گذشته حدودا یکصد تن را تحت مداوا قرار داده اند که از رقم بییست‌وشش تن دوباره به استفاده مواد مخدر روی آورده اند.

خالقیار گفت: "متاسفانه در شش ماه گذشته ما ۲۶ نفر اوت داریم تعداد اوت میتواند بیشتر ازین باشد... "

در یک‌ماه گذشته ۱۷ تن برای درمان به شفاخانه بیست بیستر تداوی معتادین سمنگان مراجعه کرده اند.

به گفته مسوول شفاخانه‌ بیست‌بسترتداوی‌معتادین ولایت سمنگان فقر‌، بیکاری و نا امنی از عوامل عمده روی آوردن افراد درمان‌یافته به اعتیاد و مواد مخدر است.

بصیرخالقیار مسوول شفاخانه‌ بیست‌بسترتداوی‌معتادین ولایت سمنگان می‌گوید معتادین برای چهل‌وپنج روز زیر درمان قرار می‌گیرند و در این مدت ازسوی مشاورین روانشناسی انگیزه‌دهی برای ترک اعتیاد داده می‌شوند.

خالقیار گفت: "پس از مرحله باز توانی برای یک روز ۴۴ روز دیگر مشوره دهی تعلیمات روانی و مهارت های زندگی برای مریضان داده می‌شود تا دیگر به اعتیاد روی نیاورند"

محسن از باشندگان سمنگان می‌گوید در کنار نبود زمینه‌های شغلی میزان دسترسی معتادین به موادمخدر از عوامل عمده گسترش و روی آورده دوباره مریضان درمان‌یافته به اعتیاد دراین ولایت است.

"مواد مخدر هرجای به آسانی به قیمت پیاز و کچالو به فروش می‌رسد در هرجای فروخته می‌شود اما وقتی جلوش را نگیرد خودبخود مریضان و معتادین زیاد می‌شود."

با این حال به باور کارشناسان موجودیت مکان‌های فروش موادمخدر و فقدان همکاری پولیس از عوامل گسترش روی‌آوردن افراد به اعتیاد است.

XS
SM
MD
LG