لینک های دسترسی

Breaking News

نیکولسن: رهبریت و فساد بزرگترین آزمون در اردوی افغانستان


جنرال جان نیکلسن، قوماندان نیرو های نظامی بین المللی در افغانستان
جنرال جان نیکلسن، قوماندان نیرو های نظامی بین المللی در افغانستان

قوماندان نیرو های نظامی بین المللی در افغانستان می گوید که بزرگترین آزمون های را که افغانستان در سال آینده رو به رو است، رهبریت و فساد در اردوی آن کشور است.

جنرال جان نیکولسن روز جمعه در پنتاگون گفت "این مشکلات بر بخش های از نیرو های امنیتی افغان سایه افگنده و به پایداری ضعیف سربازان در میدان جنگ انجامیده است.

آقای نیکولسن گفت که ناکارآیی و فساد در سیستم اکمالاتی سبب شده برخی از سربازان افغان در پایگاه های نظامی بدون آب، غذا و تجهیزات جنگی مورد نیاز باقی بمانند.

نیکولسن گفت وی "بسیار به صراحت" با رهبران اردو و حکومت افغانستان در مورد مشکلات صحبت کرده و روی عملی سازی راه حل ها به شمول تبدیلی رهبران مفسد نظامی در جریان زمستان تمرکز خواهد کرد.

افغانستان با وجود چالش های موجود در سطح رهبری اردوی افغانستان، دو بر سه حصۀ عمدۀ مناطق پر نفوس آن کشور را در تصرف خود دارند؛ اما، این رقم از ماه ستپمبر به اینسو از ۶۸ درصد به ۶۴ کاهش یافته است.

آقای نیکولسن گفت که این کاهش نمایندگی از کنترول بیشتر طالبان نمی کند؛ بلکه، به این معنی است که رقم بیشتر مردم در آن مناطق تحت کنترول طالبان زندگی می کنند. او گفت که طالبان کنترول کمتر از ۱۰ درصد نفوس آن کشور را در دست دارند.

این قوماندان نیرو های نظامی بین الملل در افغانستان تاکید ورزید که نیروی های افغان بر حملات طالبان غالب شده اند چنانکه به گفتۀ این جنرال امریکایی، طالبان از ماه اگست به اینطرف هشت بار برای تصرف مراکز ولایات تلاش کرده اند که هر بار با شکست مواجه گردیده اند.

در مقایسه با ۲۰۱۵، رقم حملات بر افراد برجسته در سرتاسر افغانستان کاهش یافته است. در کابل به گونۀ مثال، حکومت افغانستان سال گذشته از هژده حمله بر افراد عالی رتبه گزارش داده حالانکه این رقم در ۲۰۱۶ به ۱۲ حمله می رسد که نشاندهندۀ یک بر سه حصه کاهش این حملات می باشد.

XS
SM
MD
LG