لینک های دسترسی

تلفات ناشی از زلزله در افغانستان و پاکستان


تلفات کلی زلزله در افغانستان و پاکستان ۳۴۶ کشته و ۲۱۷۰ زخمی:

افغانستان:

بدخشان: ۱۵کشته و ۲۱ زخمی
تخار: ۱۵ کشته و ۴۴ زخمی
کنر: ۳۱ کشته و ۱۰۶ زخمی
کاپیسا: ۹ زخمی
لغمان: ۱۲ کشته و ۲۵ زخمی
بغلان: یک کشته و ۱۳ زخمی
نورستان: هفت کشته و ۷۶ زخمی
ننگرهار: ۲۸ کشته و ۱۴۰ زخمی
کندز: یک کشته
کابل: دو کشته و ۷۲ زخمی
محل نا مشخص: سه کشته و ۳۲ زخمی
مجموع: ۱۱۵ کشته و ۵۳۸ زخمی

پاکستان:

ایالت خیبرپشتونخواه: ۱۸۵ کشته و ۱۴۵۶ زخمی
ولایت گیلگیت: ۹ کشته و ۳۰ زخمی
ایالت پنجاب: پنج کشته و ۷۵ زخمی
ولایت جامو و کشمیر: دو کشته و ۱۲ زخمی
مناطق خودمختار قبایلی: ۳۰ کشته و ۵۹ زخمی
مجموع: ۲۳۱ کشته و ۱۶۳۲ زخمی

XS
SM
MD
LG