لینک های دسترسی

Breaking News

ادارۀ پاسپورت به همه درخواستها رسیدگی نمیتواند


گرافکس میں طوفان 'ارما' کے ممکنہ راستے کو دکھایا گیا ہے

ریاست پاسپورت وزارت داخلۀ افغانستان می گوید که از جمع ده هزار نفری که روزانه برای اخذ پاسپورت به آن اداره مراجعه می کند، با استفاده از تمام امکانات دست داشته توان چاپ و توزیع دو هزار جلد پاسپورت را در یک روز دارد.

حال، ایالات متحده امریکا و ناتو تعهد کرده اند که دستگاه هایی را به اداره پاسپورت کمک می کنند تا ظرفیت چاپ پاسپورت از دوهزار به چهار هزار جلد، افزایش بیابد.

اکثر درخواست کنندگان پاسپورت، جوانانی اند که می خواهند از ناامنی، بیکاری و سردرگمی موجود در افغانستان فرار کرده و پس از گرفتن پاسپورت رهسپار کشورهای خارجی شوند.

رضوان الله باشندۀ دایکندی می گوید که بیکاری، فقر و مشکل اقتصادی او را واداشته است تا برای یافتن لقمه نانی به بیرون از کشور برود.

برخی دیگر از درخواست کنندگان مانند محمد امان باشندۀ ولایت غزنی از طولانی بودن روند توزیع پاسپورت الکترونیک و بی عدالتی در این پروسه شاکی اند.

در یک و نیم سال گذشته ۶۰۰ هزار افغان پاسپورت الکترونیک گرفته اند و هنوز هم کم و بیش ۵۲ هزار نفر دیگر برای گرفتن پاسپورت درخواست کرده است.

همه روزه ده هزار نفر دیگر برای دریافت پاسپورت درخواست می دهند
همه روزه ده هزار نفر دیگر برای دریافت پاسپورت درخواست می دهند

در همین حال به گفتۀ سید عمر صبور رئیس ادارۀ پاسپورت افغانستان روزانه حدود ۱۰ هزار نفر دیگر برای دریافت پاسپورت درخواست می کنند که به گفتۀ وی ریاست پاسپورت برای رسیدگی به سیل درخواستها ناتوان است.

آقای صبور می گوید که اگر یک نفر امروز برای دریافت پاسپورت درخواست بدهد شش هفته بعد می تواند پاسپورت خود را دریافت کند. او می گوید که اگر امکانات کافی بشری و تخنیکی به گونۀ بنیادی در اختیار ریاست پاسپورت قرار داده نشود، مشکلات آن اداره در آینده بیشتر از این هم خواهد شد.

رئیس ادارۀ پاسپورت افغانستان می گوید که کارمندان آن اداره اکنون در دو شفت کار می کنند، با اینحال به گفتۀ وی تا هنوز نتوانسته اند به درخواست ده ها هزار متقاضی رسیدگی کنند.

آقای صبور گفت که ایالات متحده امریکا و ناتو تعهد کرده اند که با فراهم آوری تجهیزات جدید چاپ ریاست پاسپورت را کمک کنند. او افزود که این وسایل پس از عید قربان فراهم خواهد شد و به گفتۀ وی ظرفیت توزیع پاسپورت را دوبرابر خواهد ساخت.

حکومت افغانستان نزدیک به سه سال پیش توزیع پاسپورت های الکترونیک را آغاز کرد - پاسپورت هایی که از ضریب امنیتی بالایی برخوردار هستند، از جمله این ویژه‌گی ها یکی هم ثبت مشخصات بایومتریک است که احتمالاً زمینۀ جعل این سند را به صفر می رساند.

XS
SM
MD
LG