لینک های دسترسی

Breaking News

چهل درصد کاهش در کشت خشخاش در افغانستان


چهل درصد کاهش در کشت خشخاش در افغانستان

ضرار مقبل، وزیر مبارزه علیه مواد مخدر دولت افغانستان گفت دولت افغانستان در مبارزه علیه مواد مخدر متعهد می باشد و در چهار سال گذشته چهل درصد در کشت خشخاش در افغانستان کاهش آمده است.

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر دولت افغانستان روز یکشنبه طی مراسمی خاص از روز جهانی مبارزه علیه مواد مخدر تجلیل به عمل آورد.

در این مراسم به شمول اعضای کابینه، مسؤولین ادرات بین المللی و محمد کریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان نیز شرکت نموده بودند.

ولی هنوز هم مواد مخدر بزرگترین چالش و مصیبت برای افغانستان شمرده می شود.

XS
SM
MD
LG