لینک های دسترسی

Breaking News

تاکید غنی بر اصلاحات در وزارت خارجه افغانستان


صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز سوم نومبر (۱۲ عقرب) گفت که محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان در جریان ملاقات با ادریس زمان، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، بر آوردن "اصلاحات فوری" و طرح پلان های دراز مدت برای تقویت وزارت خارجه، تاکید کرد.

او افزود: " تاکید عمدۀ رییس جمهور افغانستان این است که این نهاد منحیث مجری مهم سیاست خارجی بتواند دیدگاه بلند مدت و ستراتیژیک حکومت افغانستان را برای گسترش همکاری های منطقوی و تقویت همکاری های اقتصادی منطقوی به پیش ببرد."

آقای صدیقی افزود که رییس جمهور همچنان از سرپرست وزارت خارجه خواسته است تا بخش "چگونگی و ساختن لوایح" مورد نیاز برای فعالیت این وزارت، اقدامات فوری را روی دست گیرد.

سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان همچنان گفت که رییس جمهور غنی بر ایجاد "معیار های درست و قبول شده" برای تعیین دپلومات ها و کارمندان این وزارت، تاکید کرده است تا به گفته او افراد بر اساس اصل شایستگی و فهم شان مقرر شوند.

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در گزارش اش از عدم شفافیت در روند استخدام و اعزام کارمندان وزارت امور خارجۀ افغانستان به خارج از آن کشور خبر داده بود.

بر اساس یافته‌های این گزارش، ۴۴ درصد کارمندان وزارت خارجه در جریان سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ بدون هیچ گونه امتحان رقابتی، استخدام شده‌اند.

آقای غنی از وزارت خارجه خواسته است تا طرح بازسازی تمامی سفارت خانه های افغانستان را به ریاست جمهوری ارایه کند.

او همچنان گفت رییس جمهور غنی، در مورد " یک مقدار چالش ها" که در این وزارت موجود است، نیز به وزارت خارجه صحبت کرده است.

آقای صدیقی، گران هیواد را منحیث سخنگوی جدید وزارت خارجۀ افغانستان معرفی کرد.

گران هیواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان
گران هیواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان

سخنگوی جدید وزارت خارجۀ افغانستان پس از آن مقرر شد که صبغت الله احمدی، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت خارجه به دلیل آنچه که ارگ آنرا "اظهارات غیر مسوولانه" خوانده بود، از وظیفه اش برکنار کرد.

موضوع آوردن اصلاحات پس از آن مطرح شد که کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری اخیرا وزارت خارجه را به فساد اداری متهم کرد و پیش از آن، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان نیز این وزارت را به عدم همکاری در ارزیابی موارد فساد متهم کرده بود.

اما، صلاح الدین ربانی، سرپرست پیشین وزارت خارجه در متن استعفانامه اش، حکومت افغانستان را به باد انتقاد گرفته بود.

او در استعفانامه اش نوشته بود: "از همان آغازین روزهای این حکومت، تا این روزهای پایانی... شاهد بودم که با ایجاد شبه ساختارهای موازی و به حاشیه کشانیدن نهادهایی که در همه دنیا حیثیت ستون نظام‌ها را دارند، با ساختار دولت همچون یک انجوی شخصی برخورد سلیقه‌یی صورت می‌گرفت."

پیشتر از آن، وزارت خارجه به ناهید ایثار که بر اساس فرمان رییس جمهور غنی به صفت معین آن وزارت تعیین شده بود، اجازۀ کار نداده بود.

XS
SM
MD
LG