لینک های دسترسی

Breaking News

اثبات بی گناهی ۵۵۰ زندانی محبس بگرام


اکنون، در زندان بگرام ۳۰۸۲ زندانی وجود دارد که دوسیه های ۲۶۰۴ زندانی بررسی شده که ۵۵۰ نفر بی گناه ثابت شده اند.
اکنون، در زندان بگرام ۳۰۸۲ زندانی وجود دارد که دوسیه های ۲۶۰۴ زندانی بررسی شده که ۵۵۰ نفر بی گناه ثابت شده اند.
هشتاد زندانی امروز از محابس بگرام و پلچرخی طی مراسمی در بگرام رها شدند. جلال الدین دهاتی مدیر عمومی امور عامه پولیس نظامی وزارت دفاع به رادیو آشنا گفت این زندانیان یا مدت حبس شان را تکمیل کرده بوند و یا الزامیت کمتر داشتند.

او گفت: "اینها هشتاد نفر در مجموع شامل بخش مرکزی بودند، یعنی از بخش کابل، پروان، کاپیسا، لوگر، میدان شهر و پکتیا، رهایی اینها بیشتر به اساس فیصله های بوده که کمیته تخصصی کرده، یا درجه الزامیت شان کم بوده و یا به اساس فیصله محاکم که معیاد حبس گذشته را بر حال شان کافی دانسته شده و یا معیادی را که قبلاً محاکم فیصله کرده بوده تکمیل کرده بودند، به این اساس رها شدند."

به اساس معلومات مسوولین، ۶۷ تن این افراد توسط نیروهای امریکایی دربگرام نگاه داری می شدند و ۱۳ تن دیگر که توسط نیروهای افغان بازداشت شده بودند، در زندان پلچرخی بسر می بردند.

به اساس معلومات مدیر عمومی امور عامه پولیس نظامی وزارت دفاع در این اواخر دوسیه حدود ششصد زندانی بررسی شده و به اساس معلومات وی، قرار است این زندانیان طی مراحل مختلف از بند رها شوند.

او می گوید به همین سلسله قرار است بیش از یکصد و سی زندانی دیگر که از ولایات قندهار، زابل و ارزگان می باشند فردا،شنبه، از حبس رها شوند.

جلال الدین دهاتی افزود: "کمیته تخصصی و عبور و مرور که سر دوسیه ها کار کرده بودند، تقریباً در حدود ششصد دوسیه یا کسانی که در همین دو توقیف گاه به حال زندانی بسر می بردند، درجه الزامیت کم داشتند و یا نداشتند، اینها تثبیت شدند و بلاخره به اساس فیصله که بین اینها شده و بورد تخصصی کار کرده اینها آماده به رهایی شدند، از جمله ششصد نفر ۱۳۱ نفر فردا به سمت قندهار ،زابل و ارزگان رها می شوند و پرواز می کنند."

گفته شده است که در میان این زندانیان افراد هستند که از یک الی شش سال را در حبس سپری کرده اند.

اثبات بی گناهی ۵۵۰ زندانی

برخی از این زندانیان همچنان ادعا می کنند که این مدت را در زندان بی گناه سپری کرده اند.


یکی از زندانیان رها شده در مورد خودش می گوید: "شما در مورد دوسیه من پرسان کرده می توانید و همچنان در مورد خودم، با آنهم من در زندان بگرام چهار سال و دو ماه را سپری کردم."

طی دو هفته اخیر علاوه بر هشتاد نفری که امروز از حبس رها شدند، حدود ۲۰۰ نفر دیگر نیز طی مراحل مختلف از زندان های پلچرخی و بگرام آزاد شده اند.

به اساس معلومات مسوولین امنیتی در حال حاضر در زندان بگرام ۳۰۸۲ زندانی وجود دارد که دوسیه های ۲۶۰۴ زندانی بررسی شده و در جریان این بررسی ها ۵۵۰ نفر بی گناه ثابت شده اند.
XS
SM
MD
LG