لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان به نیروهای بیشتر امنیتی نیاز دارد - تحلیل


افغانستان به ۳۷۳ هزار نیروی پولیس، اردو، امنیت ملی و قوای هوایی و غیره نیازمند است - سنجش های جدید
یک پژوهش تازه نشان می دهد که فعالیت شورشی طالبان، احتمالاً تا پنج سال آینده در افغانستان افزایش یابد که این امر به نیروی قابل ملاحظۀ بزرگتر و به هزینه های بیشتر در مقایسه با آنچه که ناتو برنامه ریزی کرده بود، نیاز دارد.

جوناتن شرودِن، پژوهشگر امور قوای بحری(سی ان ای) می گوید یافته های آنان نشان می دهد که با خروج نیرو های خارجی از افغانستان، فشار لازم بر طالبان کاهش یافته است.

شرودن می افزاید موجودیت پناهگاه های امن طالبان در پاکستان به آن گروه فرصت خواهد داد تا توانمندی های لازمی را که در چند سال اخیر از دست داده اند دوباره احیا کرده و آن را در داخل افغانستان پیاده سازند.

آقای شرودن به صدای امریکا گفت که در این پژوهش رقم مشخص نیروهای امریکایی و ناتو را در افغانستان پیشنهاد نکرده اند چون رئیس جمهور اوباما تا هنوز تصمیم مشخصی دربارۀ رقم نیروهای نظامی بین المللی در افغانستان نگرفته است.

شرودن، اما اضافه می کند "رقم مجموعی نیرو های امنیتی افغان که به اساس سنجش های جدید به دست آورده اند به ۳۷۳ هزار می رسد که نیرو های پولیس، اردو، امنیت ملی و قوای هوایی و غیره را در بر می گیرد."

تکرار تجربه تلخ گذشته

یافته های این پژوهش نشان می دهد که تصمیم کاهش اردوی افغانستان به ۲۲۸ هزار عسکر و پولیس تا سال ۲۰۱۷، در مبارزه با شورشگری که در سال های آینده انتظار برده می شود بی نهایت کوچک بوده و می تواند یک بار دیگر تاریخ دردناک گذشته را در افغانستان تکرار کند.

شرودن: "برای تداوم فعالیت های اردوی افغانستان، بلند بردن ظرفیت حمایه یی آنان ضروری پنداشته می شود."
شرودن: "برای تداوم فعالیت های اردوی افغانستان، بلند بردن ظرفیت حمایه یی آنان ضروری پنداشته می شود."
پژوهش نهاد سی ان ای دریافته است که ضعف موجود در نیرو های امنیتی افغان تنها مشکل نیروی انسانی نبوده بلکه شکاف سیستماتیک قابلیت ها به شمول استخبارات، نیرو های هوایی، انسجام و تدارکات را نیز در بر می گیرد.

آقای شرودن می گوید که اضافه بر پیشنهاد افزایش رقم نیرو های امنیتی افغان - بیشتر از آنچه ناتو در حال حاضر تصمیم دارد - برخی تغیرات ساختاری قابل توجهی را نیز در داخل نیرو های امنیتی افغان پیشنهاد کرده اند.

این پژوهشگر امور قوای بحری امریکا می گوید "ما افزایش رقم پولیس را در ولایات شرقی افغانستان توصیه کردیم. در بخش اردو کندک های محاربه یی کمتری را پیشنهاد کردیم تا آن عده عساکری که در کندک ها مصروف انجام وظیفه اند در بخش حمایه یی و اکمالاتی توظیف گردند. چون نظر به توانایی محاربه یی، توانایی اکمالاتی و حمایوی آنان کمتر است."

شرودن می گوید "برای تداوم فعالیت های اردوی افغانستان، بلند بردن ظرفیت حمایه یی آنان ضروری پنداشته می شود."

این گروه پژوهشی، همچنان به وزارت دفاع ایالات متحده مشوره داده است تا مشاورین نظامی بین المللی را تا سال ۲۰۱۸، در وزارتخانه های دفاع و داخلۀ افغانستان، برای مبارزه با مشکل دراز مدت فساد و بی کفایتی آن ادارات حفظ کند، که این امر تنها با امضای توافقنامۀ امنیتی دوجانبه توسط آقای کرزی و یا جانشین وی ممکن خواهد بود.

نهاد پژوهشی امور بحری امریکا به این نتیجه رسیده است که هر چند این نیروی امنیتی افغان به احتمال زیاد نمی تواند از راه نظامی طالبان را شکست دهد اما اگر بتوانند تا سال ۲۰۱۸ در برابر شورشگرایی طالبان دوام بیاورد، احتمال حل و فصل جنگ از راه مذاکرات افزایش خواهد یافت.
XS
SM
MD
LG