لینک های دسترسی

Breaking News

ششمین روز اعتصاب غذایی دانشجویان بی نتیجه ماند


اعتصاب غذایی بعضی از دانشجویان در هرات در حمایت از اعتراض دانشجویان در کابل(عکس - خلیل نورزایی)
اعتصاب غذایی بعضی از دانشجویان در هرات در حمایت از اعتراض دانشجویان در کابل(عکس - خلیل نورزایی)
ده ها دانشجوی پوهنتون کابل خواستار ایجاد اصلاحات درکادر علمی و برطرفی دو استاد دانشکده علوم اجتماعی شدند.

با گذشت شش روز از اعتصاب غذایی این دانشجویان و پی گیری یک هیئت کمیسیون ولسی جرگه تاهنوز خواسته های آنان برآورده نشده است.

محمد آقا، دانشجوی دیپارتمنت فلسفه وجامعه شناسی در دانشکده علوم اجتماعی درکابل، طی پنج روز گذشته با شماری دیگر از دانشجویان در مقابل مقر شورای ملی در کابل در اعتصاب است.

این دانشجو در اعتصاب گفت: "به طور سیستماتیک بعضی همصنفی ها را امتیازهای غیر قانونی میدهند، در حق بعضی ها حق تلفی می شود. به این خاطر شکاف های عمیقی بین دانش آموزان مختلف پدید می آید."

محمد آقا می گوید که اعتصاب این دانشجویان با سخنان تند عثمان بابری، معین وزارت تحصیلات عالی شدت گرفت. او ادعا می کند بابری نه تنها به اعتصاب شان توجه واعتنایی نداشت بلکه وی دانشجویان را توهین و تحقیر نیز کرده است.

این دانشجویان می گویند که سیستم تدریسی مراکز تحصیلات عالی بسیار قدیمی است و نیاز به اصلاحات دارد.

محمد آقا ادعا می کند: " از بعضی دوستان شنیدم که آقای بابری در توضیح به پرسش رئیس جمهور حامدکرزی می گوید آنان عده ای دانشجوی اوباش اند، آنان دانشجویان واقعی نیستند. این سخنان توهین به دانشجویان افغانستان است."

تماس پیگیرانه امروز صدای امریکا با آقای بابری، معین تحصیلات عالی، برای کسب نظر وی در مورد ادعاها و اعتراض این دانشجویان، به نتیجه ای نرسید.

ادامه اعتصاب این دانشجویان باعث ضعف جسمی عده ای از آنان شده و سبب شده که در شفاخانه بستری شوند.

ادعای بدون ثبوت

هلی ارشاد، رئیس کمیسیون تحصیلات عالی در ولسی جرگه افغانستان می گوید برای پی گیری اعتراض و ادعای این دانشجویان کمیسیونی تشکیل شد که با همکاری تحصیلات عالی به چندین خواسته آنان مثل بازخوانی اوراق(پارچه) امتحان شان صورت گرفت تا موارد تبعیض قومی بررسی شود.

خانم ارشاد گفت که هیئت بررسی در تمامی مراحل مطالعه وبازبینی امتحانات دانشجویان معترض موارد قابل قبول اعتراض را نیافتند.

هلی ارشاد گفت: "برطرفی یک استاد، برطرفی مخصوصا رئیس دانشکده در صلاحیت وزیر نیست. همان طور که به امر رئیس جمهور مقرر می شوند باید به امر رئیس جمهور برطرف شوند و درغیر آن ثبوتی هم در اختیار مان نیست که اگر نشانه ای از نژادپرستی میدیدیم شاید این کار( برطرفی رئیس دانشکده) را می کردیم."

حمایت فعالین جامعه مدنی

تا اکنون شماری از نهادهای مدنی و محصلین بعضی از نهادهای آموزشی خصوصی و همچنان تعدادی ازاستادان پوهنتون کابل نیز با حضور در محل اعتصاب حمایت خود را از این اقدام محصلین اعلام کرده اند.

فعالین برخی از نهادهای جامعه مدنی با هم نظری با دانشجویان معترض می گویند حرکت آنان، مدنی است که علیه ظلم، تبعیض، حق تلفی ها و قانون شکنی ها و برای ایجاد معیارها و اصلاح کادر علمی در تمام پوهنتون های کشور صورت گرفته است.

اجمل بلوچ زاده، فعال حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان می گوید اعتصاب این دانشجویان سکوتی را بر هم زده است که در حقیقت خواست ناگفته تمام دانشجویان کشور می باشد.

بلوچ زاده گفت: "اینها کتابخانه می خواهند، انترنت می خواهند، اینها می خواهند برخورد انسانی با آنان صورت بگیرد، کرامت انسانی شان حفظ شود. از طرف بعضی استادها مورد تحقیر وتوهین قرارنگیرند."

بلوچ زاده می گوید این گونه اعتصاب ها در جوامع دموکراتیک یگانه راه حل بحرانات بعدی تلقی می شود.

عظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان، در پاسخ به تقاضای رادیو آشنا برای اظهار نظر درمورد این اعتصاب محصلین گفت که وی در این باره نظری بیان نمی کند.

با این حال، محمد آقا، دانشجوی دراعتصاب غذایی، می گوید اگر تقاضای این دانشجویان تحقق نیابد، آنان به اعتصاب شان ادامه می دهند.
XS
SM
MD
LG