لینک های دسترسی

Breaking News

تلاشها برای ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی افغان به کجا خواهد رسید؟


شیعیان از افزایش خطرات ناشی از حملات دهشت افگنانه در برابر آنان در افغانستان، نگران استند. داعش با تشدید حملات بر این گروه در تلاش ایجاد، تفرقه و خشونت های مذهبی در افغانستان برآمده است.

حملات اخیر، نگرانی از توانایی حکومت افغانستان و ادارات استخباراتی به خاطر تأمین امنیت و حفظ جان این گروه را که بیش از هر زمان دیگر آسیب پذیر مشخص شه اند، نیز افزایش داده است.

حملات اخیر در برابر شیعیان آن هم در داخل مساجد در کابل، واضیح ساخت که اقلیت شیعه در افغانستان در برابر حملات روز افزون داعش یا گروه دولت اسلامی، بیشتر از هر وقت دیگر آسیب پذیر شده است.

آسیب دیدگان حملۀ انتحاری اخیر بر مسجد امام زمان میگویند که آنان انتحار کننده را دیدند، اما نشانه ای از تلاشی بدنی در آن روز موجود نبود. محمد ابراهیم، یک باشندۀ محل میگوید که وقتی پس از وقوع انفجار به داخل مسجد رفت، با صحنه ای مواجه گشت که شرح آن در الفاظ نمی گنجد.

با اینهم، محمد ابراهیم گفت که "دشمنان" هرگز نخواهند توانست اتحاد میان سنی ها و شیعیان در أفغانستان را صدمه برساند.

حملات اخیر علیه شیعیان در افغانستان که مسؤولیت بیشتر آن را داعش بر عهده گرفته است، بیش از ۲۰۰ شیعه مذهب به شمول کودکان و زنان را کشته است.

افغانستان از دیر زمان از گزند خشونت های فرقوی که دیگر کشورهای اسلامی مثل عراق و سوریه را به بحران کشیده، در امان مانده است. اما حملات مرگبار داعش در برابر اقلیت شیعه در افغانستان، آگاهان را از احتمال تغییر موقعیت گیری های مذهبی در این کشور نگران ساخته است .

شمار شیعیان در افغانستان حدود ۳ میلیون نفر تخمین شده است. این گروه از ماه ها به اینسو از حکومت میخواهند تا تدابیر امنیتی برای حفظ جانشان افزایش بخشد.

حکومت افغانستان در ماه سپتمبر قبل از آغاز ماه محرم اعلام کرد که برای تامین امنیت تکیه خانه ها و مساجد شیعیان، حدود ۴۰۰ غیر نظامی را مسلح میسازد. اما حملات مرگبار ادامه پیدا کرد.

رسول حیدری، یک أفغان شیعه، میگوید که هیچ اعتمادی بر حکومت ندارد و از اینرو خود شان برای امنیت مردم خود در ماه محرم، سلاح خریدند.

افغانستان شاهد تلفات روز افزون غیر نظامیان بوده است. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، جنگ ها و خشونت ها، تنها در نه ماه نخست امسال جان بیش از هشت هزار غیر نظامی را گرفته است. شصت درصد این تلفات، مسؤولیت گروه های مخالف مسلح و طالبان بوده است.

با وجود گسترش عملیات نظامی علیه داعش در افغانستان، حامیان این گروه در این کشور مقاومت کرده و حملات شان را تشدید بخشیده اند.

هدف آنان، مخالفت افراطی مذهبی عنوان شده و تفاوت حملات آنان نیز در مقایسه با طالبان در افغانستان متمایز بوده و همواره اقلیت مذهبی شیعه را آماج قرار داده اند. واندا فلباب براون، پژوهشگر ارشد در انستیتیوت پژوهشی بروکینگز به این نظر است که افغانستان از خطر ایجاد تضاد های فرقوی هنوز دور است.

تکرار حملات مرگبار و پی در پی داعش بر مساجد شیعیان، ضعف نیروهای امنیتی افغان را برملا میکند که فساد، فرار سربازان و قتل منسوبین امنیتی آن را از قبل آسیب پذیر کرده است. از سویی هم توانایی ضعیف استخبارات افغانستان به مشکل افزوده است.

با وجود ادامۀ حملات داعش، شماری از آگاهان در غرب به این نظر هم استند که افغان ها در برابر تلاش داعش، جهت ایجاد تفرقه و خشونت های مذهبی، مقاومت خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG