لینک های دسترسی

Breaking News

فصل جمع آوری کوکنار آغاز شده است، مسؤولین


آرشیف: کشت مواد مخدر در ولسوالی پنجوایی
صد ها تن از ولایات مختلف به خاطر جمع آوری حاصلات کوکنار به هلمند و کندهار می روند.

آنان که بیشتر شان را جوانان تشکیل می دهد، می گویند که در یکسال، به جز از جمع آوری تریاک، شغل دیگری برایشان میسر نمی باشد.

نوراحمد، یکتن از باشندگان ولایت زابل می گوید که اگر شغل دیگری برایش پیدا شود، "هرگز به کوکنار نشتر نخواهد زد." او که می داند دولت هرگونه دخالت به کسب و کار کوکنار را جرم می پندارد اما می گوید تنها "خاطر نبود کار،این همه مشکلات و بی حرمتی" را قبول کرده است.

اما عبدالغنی باشندۀ ولایت کندهار می گوید تا "شخصی مجبور نباشد هرگز به شغل نیشتر زدن کوکنار نمی رود."

افغانستان در بیش از یک دهه، تلاش ورزیده تا جلو کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را بگیرد.

حکومت افغانستان به کمک جامعۀ بین المللی، برنامه های تحت نام "بدیل معیشیت" را در ولایات مختلف که کوکنار به پیمانۀ وسیع کشت می شد، وعده داد اما تطبیق بیشترین آن برنامه ها، کفاف نیازمندی های روزمرۀ مردم و به ویژه دهاقین را نکرد و باعث شد که مردم با وجود تمام مشکلات، دست از کشت کوکنار برندارند.

کارشناسان می گویند، بلند بودن تقاضا، خود مردم را وا میدارد به کشت کوکنار بپردازند.

مشکلات ناامنی

جامعۀ جهانی، کشت مواد مخدر را نخستین دلیل افزایش ناامنی ها می پندارند. مسؤولین امنیتی افغان و بین المللی می گویند که طالبان افغان، بیشترین هزینۀ جنگی خود را از طریق کشت مواد مخدر به دست می آورند.

به همین دلیل، در بیشترین مناطق که کشت کوکنار صورت می گیرد، نه تنها تحت کنترول دولت قرار ندارد که حاکمیت افراد مسلح غیر مسؤول نیز چشمگیر می باشد.

اکثر افرادیکه به خاطر جمع آوری حاصلات کوکنار به مناطق ناامن می روند، به گفتۀ آنان بعضی اوقات مالکین مزارع – بااستفاده از نبود حاکمیت مرکزی – دستمزد آنان را نمی پردازند و از سوی دیگر مورد آزار و اذیت مسوؤلین دولتی نیز قرار می گیرند.

خبرنگار رادیوآشنا گزارش می دهد که هفتۀ گذشته در ولسوالی میوند ولایت کندهار پس از یک عملیات، سه تن از افراد مسلح کشته و چهار تن آنان دست گیر شد.

دستگیر شدگان، اما گفتند که به خاطر جمع آوری تریاک به آن ساحه رفته بودند که با اعمال زور از سوی طالبان، مجبور به همکاری با آن گروه شدند.

یکتن از بازداشت شدگان گفت که برای نشتر زدن کوکنار به ولسوالی میوند رفته بود که "شبانه ]طالبان[ آنان را مسلح ساخته و برایشان گفته شد که چهار اطراف منطقه ماین تعبیه شده و نباید جای بروند، همان بود که دستگیر شدند."

بی توجهی دولت مرکزی

عبدالرازق، قوماندان امنیه ولایت کندهار می پذیرد که فصل جمع آوری تریاک فرا رسیده و به همین دلیل تعداد زیاد جوانان در آن روند سهم می گیرند.

قوماندان امنیۀ کندهار، اما دولت مرکزی را به بی توجهی در احیا و فراهم سازی شغل مناسب برای نسل جوان متهم کرده می گوید که اگر به اقتصاد زارعین توجه شود و زمینۀ کار برای جوانان مساعد گردد هیچ کسی در مزارع کوکنار کار نمی کند.

عبدالرازق گفت که نیرو های امنیتی کارگران مزارع را دستگیر، مجازات و حتا "آنان را به زندان انداخته ایم، هم امسال و هم سال گذشته و باز هم چنین خواهیم کرد."

اما، آقای قوماندان امنیتۀ کندهار از حکومت مرکزی خواست تا "زمینه کار را برای مردم مهیا سازد، چون اکثر آنان به دلیل فقر و تنگ دستی، به این کشت و کار مواد مخدر رو می آورند."

دهقانان می گویند که کشت کوکنار یگانه معیشت آنان است و هشدار می دهند که هیچگونه برخورد خشن دولت را در امحای آن تحمل نخواهند کرد.

تاکید دهاقین به کشت مواد مخدر در حالی صورت می گیرد که یوری فدیتوف، رئیس اجراییه یی ادارۀ مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، سال گذشته گفته بود که تنها ۱۰ درصد پول غیر قانونی تجارت مواد مخدر در افغانستان باقی می ماند و بیش از ۹۰ درصد مفاد آن به جیب قاچاقبران بین المللی می ریزد.

آقای فدیتوف مبارزه با مشکل کشت و قاچاق مواد مخدر را جهانی دانسته گفته بود که در مبارزه با این مشکل تمام کشور ها مسؤولیت مشترک دارند.
XS
SM
MD
LG