لینک های دسترسی

Breaking News

عدم شفافیت مصارف و حساب دهی کشورها و سازمان های کمک کننده به افغانستان


عدم شفافیت مصارف و حساب دهی کشورها و سازمان های کمک کننده به افغانستان

یک موسسه غیرحکومتی بنام دیده بان شفافیت افغانستان با انتشار گزارشی از نبود شفافیت و حسابدهی در مصرف کمکها توسط کشورها و سازمانهای کمک کننده به افغانستان انتقاد نموده است.

این موسسه گفته است حدود هشتاد در صد کمکهای جهانی به افغانستان مستقیما توسط تمویل کننده های خارجی به مصرف میرسد.

دیده بان شفافیت افغانستان گفته است در نبود معلومات دقیق و جامع در مورد مساعدت ها، شرایط برای فساد و سوء استفاده از کمکها مساعد میگردد و بنابر همین دلیل گفته شده است که کمکهای جهانی به شکل که توقع میرود، موثر نبوده اند.

XS
SM
MD
LG