لینک های دسترسی

Breaking News

پیترییس می گوید پیشرفت کافی برای شکست طالبان حاصل شده است


جنرال امریکایی هشدار داد فقدان بودجه برای برنامه های بازسازی مدنی شاید دستاوردهای امنیتی حاصله توسط عساکرناتو به خطر مواجه شود.

قوماندان ارشد ایالات متحده وناتو درافغانستان می گوید قوایش برای آغاز خروج بعضی عساکر درماه جولای پیشرفت کافی نموده اند.

جنرال دیوید پیترییس به قانون گذاران ایالات متحده درکمیته خدمات قوای مسلح مجلس سنای امریکا گفت افزایش اخیر عساکر، طالبان را از مناطق مهم بیرون رانده و پیشرفت قابل ملاحظه یی داشته اند.

اما او هشدارهایی را تکرار نمود که دستاورد ها شکننده است پیشرفت شاید بدون تمویل کافی بودجه مساعی بازسازی توسط افراد ملکی معکوس گردد.

جنرال امریکایی هشدار داد فقدان بودجه برای برنامه های بازسازی مدنی شاید دستاوردهای امنیتی حاصله توسط عساکرناتو به خطر مواجه شود.

بعضی قانون گذاران درمورد طرح اداره اوباما و خروج عساکر ازافغانستان قبل از آمادگی قوای افغان به تحویل گیری امنیت، نگرانی شان را بیان کردند.

XS
SM
MD
LG