لینک های دسترسی

Breaking News

پیمان استراتیژیک افغانستان با امریکا و تدویر لویه جرگه


ممکن است تا سه ماه آینده یک لویه جرگه به خاطر سمت دهی ِ پیمان ستراتژیک افغانستان با امریکا دایر گردد.
ممکن است تا سه ماه آینده یک لویه جرگه به خاطر سمت دهی ِ پیمان ستراتژیک افغانستان با امریکا دایر گردد.

حامد کرزی، رئیس جمهورافغانستان روز دوشنبه در کنفرانس خبری از تکمیل شدن روند مشورت ها درمورد سند ارایه شده از جانب ایالات متحده در خصوص روابط ستراتیژیک دو کشور در ارگ ریاست جمهوری در کابل اطلاع داد.

گزارش صوتی عبدالحی ورشان، خبرنگار رادیو آشنا در کابل را بشنوید.

کرزی گفت در مورد چگونگی حضور نیروهای خارجی به شکل یک پیمان ستراتیژیک و میعاد حضور شان تبادل نظرها ادامه داشته و احتمالاً تا سه ماه دیگر یک لویه جرگۀ دیگر به خاطر سمت دهی این گونه مسایل ملی در افغانستان دایر گردد.

رئیس جمهورافغانستان گفت "لویه جرگه دایر می شود و امیدوار هستم که این لویه جرگۀ ما ، درظرف ۲ تا ۳ ماه دیگر دایر گردد، ما ترتیبات اش را گرفته ایم ، فهرست آنهایی که اعضای جرگه را تعیین بکند ترتیب شده است و بالای کمیسیون و رئیس کمیسیون هم صحبت شده است"

به گفتۀ آقای کرزی، از مدت ۸ ماه به این سو نشست ها و بحث های متعددی روی روابط ستراتیژیک با ایالت متحده امریکا صورت گرفته است، آخرین جلسه درین خصوص روز یکشنبه بوده و سلسلۀ مباحث و مشورت ها درین مورد تقریباً نهایی شده است .

رئیس جمهور افغانستان به ادامه افزود هرگاه امریکا شرایط افغانستان را قبول کند به منفعت افغانستان است و دولت افغانستان باید تلاش بکند تا این شرایط را بالای امریکایی ها بقبولاند .

کرزی علاوه کرد که شرایط افغانستان بر منطق و معقولیت استوار می باشد امریکا باید این شرایط را بپذیرد و چاره یی هم جز از این ندارد.

حامد کرزی گفت "اگر امریکا با افغانستان روابط ستراتیژیک میخواهد باید شرایط ما را بپذیرد . دراین جا راه دیگری هم وجود ندارد."

رئیس جمهور افغانستان به گفته خودش "شرایط معقول افغانستان" را برشمرده گفت:

"شرایط عبارت از تغییر روش امریکا در افغانستان است، البته در تمام عرصه های نظامی و ملکی، تغییر در چگونگی کمک ها برای افغانستان همچنان در مصارف کمک ها است و اما شرایط اصلی ما، برای ایجاد روابط ستراتیژیک با امریکا، همانا آوردن صلح و امن به افغانستان و دور کردن موانع بر سر حکومت افغانستان است و بس."

حامد کرزی، در این نشست به مشکل کابل بانک اشاره نموده گفت که خارجی ها و نهاد های خارجی در بحران آفرینی این بانک دست داشتند.

کرزی افزود "مؤسسات بین المللی واداره های خارجی هم با مشوره های نادرست وهم با دست داشتن در فساد باعث بروز این مشکل کلان شده بودند که الحمدالله با اقدام به وقت دولت و سپردن ضمانت به سپرده های مردم جلو این بحران گرفته شد."

اقای کرزی، دراین کنفرانس خبری به مردم اطمینان داد که بخش خدماتی کابل بانک و سپرده های مردم دراین بانک کاملاً تحت حمایت دولت قرار دارد، حکومت متضمن پول های مردم بوده و در آن جایی برای نگرانی وجود ندارد.

XS
SM
MD
LG