لینک های دسترسی

درخواست حذف نام پنجاه طالب از فهرست سیاه


درخواست حذف نام پنجاه طالب از فهرست سیاه

حکومت افغانستان از ملل متحد میخواهد تا نام ۵۰ عضو طالبان را از فهرست سیاه آن سازمان بردارد. این اقدام تلاشی غرض موفقیت روند صلح عنوان شده که جنگ ۱۰ ساله را در آن کشور به پایان رساند.

مأمورین مربوط کمیتۀ ناظر تعزیرات علیه القاعده و طالبان در ملل متحد میگویند درخواست کابل را مورد غور قرار میدهند و تصمیم شان را طی هفته های آینده اعلان می کنند.

پیتر ویتیگ، سفیر آلمان در ملل متحد و رئیس این کمیته روز سه شنبه در کابل به خبرنگاران گفت هرگونه تغییر درین فهرست بازتاب دهندۀ انکاشافات سیاسی در افغانستان می باشد.

در فهرست ملل متحد تقریباً نام ۴۵۰ نفر درج میباشد که حدود ۱۴۰تن آنها مستقیماً با طالبان ارتباط دارند.

XS
SM
MD
LG