لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان و امریکا کمک ۱۰۰ میلیون دالری را امضا کرد


ایالات متحده امریکا نیمی از تعهد سالانۀ دوصد میلیون دالر امریکا را که از طریق اداره «یو اس ای آی دی» سالانه به افغانستان تعهد شده است به حکومت افغانستان کمک کرد.

وزارت مالیۀ افغانستان که موافقتنامۀ این کمک را با ادارۀ انکشافی ایالات متحدۀ امریکا امضا کرد،گفت حکومت افغانستان این کمک را در بدل ایجاد اصلاحات بدست آورده است.

سال گذشتۀ میلادی زمانی که رئیس جمهور و رئیس اجراییۀ افغانستان به ایالات متحدۀ امریکا سفر کردند، باراک اوباما رئیس جمهور امریکا، یک طرح انکشافی را اعلام کرد و وعدۀ ۸۰۰ میلیون دالر کمک را برای عملی شدن این طرح داد.

این طرح انکشافی شامل۴۰ برنامۀ اصلاحی در ادارات دولتی افغانستان است که حکومت افغانستان هرسال ده برنامه را تا سال ۲۰۱۸ عملی می‌کند.

صد میلیون دالری که امروز مسؤولان ادارۀ انکشافی ایالات متحدۀ امریکا موافقتنامۀ آن را با وزیر مالیۀ افغانستان امضا کردند، بخشی از همین ۸۰۰ میلیون است.

اکلیل حکیمی وزیر مالیۀ افغانستان گفت، حکومت افغانستان تا سال ۲۰۱۸ میلادی تعهداتی را که برای ایجاد اصلاحات داده است، اجرا خواهد کرد.

آقای حکیمی گفت "این یک پروگرام بسیار موفق است حکومت افغانستان را قادر می‌سازد که ریفورم های را که در نظر گرفته‌ایم به شکل موفقانه عملی کنیم، چون این برنامه یک جنبه تشویقی دارد در مقابل هر ریفورمی که صورت می‌گیرد یک مبلغ مستقیمأ در بودجه ما می‌آید و برای ما این انعطاف پذیری را می‌دهد که این مبلغ را در ساحاتی که فکر می‌کنیم اهمیت دارد به مصرف برسانیم."

به گفتۀ وزیر مالیه، حکومت افغانستان در بدل ایجاد اصلاحات در نهادهای مشخص حکومتی، تا سال ۲۰۱۸ ، سالانه ۲۰۰ میلیون دالر از امریکا به دست می‌آورد.

آقای حکیمی می‌افزاید که در سال جاری حکومت افغانستان از ده بخشی که باید در آن اصلاحات می‎آورد پنج بخش آنرا تا اکنون عملی کرده است و نیمۀ دیگر آن نیز تا اخیر سال خورشیدی عملی خواهد شد.

ویلیم هامنگ نمایندۀ ادارۀ انکشافی ایالات متحدۀ امریکا گفت، دولت امریکا پس از بررسی گزارش حکومت افغانستان در ایجاد اصلاحات، این صد میلیون دالر را ، که بخشی از کمک سالانه میباشد، به حکومت افغانستان کمک کرده است.

نمایندۀ ادارۀ انکشافی ایالات متحدۀ امریکا افزود، افغانستان به تعهداتی که به امریکا داده بود، عمل کرده و به اهدافش دست یافته است.

ویلیم هامنگ تأکید کرد پیشرفت‌های حکومت افغانستان در نشست بروکسل، یک دست‌آورد خواهد بود.

آقای هامنگ گفت "ایالات متحدۀ امریکا منحیث یک دوست متعهد در کنار افغانستان ایستاده است. ما و دیگر کمک کنندگان جهانی در نشست بروکسل با شما تعهداتی خواهیم داشت."

حکومت افغانستان توانسته است که در زمینۀ رسیدن به موافقه با صندوق وجهی بین‌المللی پول، مدیریت فضایی افغانستان، برقی ساختن سیستم گمرگات، ایجاد تعدیل در قانون تدارکات، اجرایی برنامه‌های کاری در بخش زنان، صلح و امنیت، توجه به عواید داخلی غیر مالیاتی، طرح بودجه سازی ولایتی، حمایت ایالات متحدۀ امریکا را جلب کند.

در سال گذشتۀ میلادی نیز حکومت افغانستان ۲۰۰ میلیون دالر از ۸۰۰ میلیون دالر وعده داده شدۀ ایالات متحدۀ امریکا را به دلیل ایجاد اصلاحات به دست آورده بود.

XS
SM
MD
LG