لینک های دسترسی

Breaking News

تاکید ایالات متحده به تداوم حمایت از برنامه های انکشافی زنان افغان


یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا برای افغانستان میگوید ایالات متحده امریکا برای حمایت از زنان افغان برنامه های انکشافی دراز مدت در این کشور را دنبال میکند.

این سخنگوی وزارت خارجه امریکا برای افغانستان این اظهارات را در پاسخ به نگرانی های زنان افغان بیان داشت که آنها فکر میکنند پس از سال ۲۰۱۴ کمک های امریکا برای حمایت از زنان افغان محدود خواهد شد.

یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا برای افغانستان می گوید کمک و حمایت از زنان افغان پس از سال ۲۰۱۴ در اولویت های ایالات متحده امریکا قرار دارد و اطمنان میدهد که این کمک ها و حمایت ها تا ده سال پس از سال ۲۰۱۴ نیز ادامه خواهد داشت.

مصطفی پوپل یکی از سخنگویان وزارت خارجه امریکا برای افغانستان در صحبت ویژه با رادیو آشنا صدای امریکا در این مورد گفت: " حقوق زنان و حمایت از زنان در افغانستان یک اولویت بسیار مهم است برای حکومت امریکا و این یک برنامه دراز مدت است برای حکومت امریکا و برنامه است که در آینده ما آن را تعقیب میکنیم، خانم های افغان را کمک کردیم و در آینده هم میکنیم."

تداوم کمک به زنان

آقای پوپل به ادامه افزود "برنامه های بسیار مختلف داریم، برنامه های است که در بخش آموزش، در بخش اقتصاد، جامعه مدنی، کمک های اقتصادی از طریق حکومت افغانستان و غیر مستقیم از طریق حکومت امریکا که در ده سال انجام شده و ما پلان داریم که در آینده بعد از سال ۲۰۱۴ و بخصوص ده سال بعد از ۲۰۱۴ این پروگرام ها ادامه خواهد داشت."

زنان افغان نگران این اند که مبادا پس از خروج نیروهای خارجی در سال ۲۰۱۴ کمک های امریکا برای حمایت از زنان افغان و برنامه های توسعه وی در این راستا محدود گردد.

فرخنده زهرا نادری یک عضو ولسی جرگه افغانستان در این مورد می گوید: "وقتی صحبت از ۲۰۱۴ می شود باز ما میتوانیم که بیشتر آسیب شناسی کنیم، بعضی مردم میخوهند به این معتقد باشند که بعد از ۲۰۱۴ دست آورد های شما بسیار شکننده است و وقتی که امریکا می رود دست آورد تان می رود."

دستاوردهای شکننده زنان

زهرا نادری میگوید مردم دستاورد های امروز زنان افغان را بسیار سمبولیک(نمادین) فکر میکنند و از همین رو باور دارند که بدون حمایت کشور های خارجی و نهاد های بین المللی این دست آورد میتواند در اندک زمانی ناپدید شود.

او گفت: "امروز همه سمبولیک می بینند، فکر میکنند که بعد از ۲۰۱۴ همه چیز از دست می رود، چرا؟ امروز ما یک تعداد در بخش های مختلف جامعه مدنی، مطبوعات، سیاست و دیگر بخش ها آمده و فعالیت میکنیم، دست آورد است نمیخواهیم که آن را از دست بدهیم از همین خاطر نگران ۲۰۱۴ استیم.

او گفت اما در عین زمان با آن قدرتی که ما صحبت میکنم بسیاری از زن ها در دهات این صدا را ندارد، زن های که بینی شان بریده می شود حتی حق صدا کشیدن را برایش نمیدهند، پس ما نمی توانیم مؤفقیت آن زن ها را با تمام چالش های که دارند از یک زاویه نگاه کنیم."


در ده سال گذشته در نتیجه حمایت های جامعه جهانی و بخصوص ایالات متحده امریکا که پروژه های مختلف را در عرصه انکشافی راه اندازی کرده است، زنان افغان نیز توانسته اند پیشرفت های خوبی در عرصه های مختلف داشته باشند.

با فرصت های فراهم شده زنان افغان طی ده سال گذشته در عرصه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و سایر عرصه ها دست آورد های قابل ملاحظه داشته اند.

اما با گذشته حدود یازده سال از حضور جامعه جهانی در افغانستان، زمان بندی برای خروج قوت های خارجی، افزایش نا امنی ها در افغانستان، تمرکز بیش از حد بحث ها روی کمک های امنیتی در این کشور و عدم موجودیت برنامه های مشخص و طویل المدت انکشافی برای حمایت از زنان افغان، این بی اعتمادی ها را به بار آورده است.

بخشی از مردم افغانستان و بخصوص زنان فکر میکنند که جامعه جهانی و بخصوص ایالات متحده امریکا پس از سال ۲۰۱۴ و خروج قوت های خارجی از افغانستان، زنان افغان و دست آورد های نیم بند شان را به حال خود رها خواهند کرد.
XS
SM
MD
LG