لینک های دسترسی

Breaking News

امضای توافقنامۀ امنیتی دوجانبه با کرزی، یا رئیس جمهور آینده؟


سارا چایز، تحلیلگر ارشد نهاد پژوهشی کارنگی اندومنت در واشنگتن می گوید که او مطمئن نیست درحالی که افغانستان به سمت مبارزات انتخاباتی به پیش می رود، فرصت کنونی با ارزش ترین زمان برای دست یابی به توافقنامۀ امنیتی دوجانبه باشد.

چایز می گوید: "دیدگاه من این است که رئیس جمهور کرزی روابط با ایالات متحده را به خاطر ملحوظات داخلی چندین بار به خطر انداخته، و ما به کرات شاهد این مساله استیم، چنانچه در این اوآخر وقتی چک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده برای اولین بار به افغانستان سفر کرد، این حالت یکبار دیگر تکرار شد.

چایز می افزاید که به نظر می رسد این تعهد و تعهد جاری در برابر روابطی که دارای ابعاد نظامی بین مردم افغانستان و ایالات متحده می باشد، بسیار مهم است و نباید در معرض یک نوع دگرگونی قرار گیرد که احتمالا در ماه آینده باید انجام شود.

این تحلیلگر امریکایی در مورد اینکه توافقنامۀ امنیتی دوجانبه که هردو جانب افغانستان و ایالات متحده قصد نهایی ساختن آنرا دارند، با چی کسی به امضا برسد، به این باور است که نهایی ساختن این توافقنامه بهتر خواهد بود با جانشین کرزی صورت گیرد.

او می گوید: "دقیقا، دقیقا این چیزی است که من فکر می کنم. کاملاً روشن است که ایالات متحده قصد به سرانجام رسانیدن این توافقنامه دارد واین فقط یک توقف موقتی خواهد بود تا اجازه داده شود که مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری انجام شده و سپس با تامل، با جانشین رئیس جمهور کرزی مذاکره صورت گیرد.

چایز علاوه میکند که با درنظرداشت آنچه گفته شد، مذاکره درخصوص این موافقت مهم با رئیس جمهوری که در ماههای اخیر ریاست جمهوری اش است، با معنی نیست. این مذاکره با فردی مفهوم خواهد داشت که درنتیجه انتخاباتی که از حمایت بیشترین مردم برخوردار باشد و با ذهنیت تازه ظهور کند.

اما پیتر ایرکسن نویسنده و تحلیلگر که برای مدتی در افغانستان خدمت کرده است، با این نظر موافق نیست.

ایرکسن می گوید: " من فکر می کنم که خوب خواهد بود تا در حال حاضر در این مورد گفتگو و مذاکره صورت گیرد. به این ترتیب زمانی که آفغانها به آینده می اندیشند ،چیزی دارند که به آن دلگرم باشند.

ایرکسن به این نظر است که در شرایط کنونی بسیاری از افغانها از آن بیم دارند که درصورتی که طالبان برگردند، چی خواهند کرد؟این نگرانی عمده در میان افغانهاست.

او میگوید که اگر امریکایی ها گفته بتوانند که ایالات متحده برای چی مدتی در افغانستان خواهد ماند وبه چه تعداد کمک های نظامی و غیر نظامی برای این کشور فراهم خواهد شد ،خیلی بهتر خواهد بود. توافقنامۀ امنیتی دوجانبه در حاضر یک شکل عمومی داشته و مشکل است مردم به آن اعتماد کند.

تمایل امریکا در همکاری با کرزی؟

ایرکسن میگوید که با در نظرداشت اینکه واشنگتن از دمدمی مزاجی ها و انتقادات اخیر حامد کرزی از متحدان غربی خسته شده است ،آیا ایالات متحده واقعاً تمایل دارد تا در مورد مساله یی به این اهمیت با کرزی کار کند.

ایرکسن میگوید که کرزی همواره و از روز اول دمدمی مزاج بوده است. و این حالت او نه تنها برای ایالات متحده، بلکه برای مردم افغانستان نیز نا امید کننده بوده و آنان همواره احساس می کردند که کرزی از منفعت آنان نمایندگی نکرده و رییس جمهور آنان نیست.

این در حالیست که حامد کرزی روز چهارشنبه در اعلامیۀ رسمی دفتر ریاست جمهوری گفته است که افغانستان برای امضای قرارداد امنیتی دوجانبه عجله یی ندارد و می خواهد منفعت های کشور با دقت کامل در متن قرارداد مد نظر گرفته شود.
XS
SM
MD
LG