لینک های دسترسی

Breaking News

حمایت گسترده در لابلای انتقادات از حامد کرزی


با آنکه نهاد بین المللی دموکراسی، از دستبرد و تقلب در دو انتخابات ریاست جمهوری تذکر داده است٫امایک همه پرسی این نهاد یافته است که ۷۷ در صد مردم افغانستان از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حمایت شان را ابراز داشته اند.


بر اساس یافته های این نهاد ۷۸ در صد زنان و ۷۲ در صد مردان از کارکرد های رئیس جمهور کرزی ابراز رضایت کرده اند.

با وجود انتقاد داخلی و خارجی بر حامد کرزی این نهاد میگوید که ۷۸ در صد زنان و ۷۲ در صد مردان از کارکرد های رئیس جمهور کرزی ابراز رضایت کرده اند.

افغانها بر بزرگان قومی ۷۶ در صد، احزاب سیاسی ۲۴، قوماندانان محلی ۲۶ و بر بخش قضایی ۴۰ در صد ابراز اعتماد دارند.

بلند ترین حمایت

نهاد بین المللی دموکراسی رقم افغانهایی را که از اردوی ملی حمایت میکنند، ۸۳ در صد نشان داده است که بلند ترین سطح اعتماد مردم را نسبت به یک بخش عمده قوه اجرایوی افغانستان به نمایش میگذارد.

حمایت از طالبان

در همه پرسی نهاد بین المللی دموکراسی آمده است که ۶۵ در صد افغانها عدم اعتماد شان را در مقابل طالبان ابراز داشته اند.
این نظر پرسی نشان میدهد که ۲۴ در صد پشتون ها، ۱۰ در صد تاجک ها، نهُ در صد هزاره ها و شش در صد ازبک ها پشتیبانی شان را نسبت طالبان نشان داده اند.

امنیت

این نظرپرسی، یافته است که افغانها هنوز هم امنیت را در صدر اولویت های خود دارند. این نهاد یافته است که نصف مردم افغانستان به این نظر اند که کشور شان در مسیری درستی در حرکت است، اما نصف دیگر آن میگویند که آن کشور راهی مسیر غلط است.

نظر پرسی این نهاد نشان میدهد که ۳۳ درصد افغانها میگویند آن کشور در مسیر درست در حرکت است در حالی ۳۲ در صد دیگر با این نظر مخالف اند. و این تعداد، امنیت را در محراق توجه قرار داده، نظر خویش را ارایه کرده اند.

سیاست و دموکراسی

طبق این نظر پرسی، ۳۹ در صد افغانها از روش های دموکراتیک در افغانستان راضی اند در حالی که ۳۳ در صد دیگر، عدم رضایت شان را نسبت به آن نشان داده اند.

مردان افغان از روند دموکراسی ۲۵ در صد و زنان ۴۰ در صد رضایت نشان داده اند. در این حال چهار در صد دیگر میگویند که دموکراسی اصلاً در افغانستان وجود ندارد.

در بین سایر اقوام افغان، پشتون ها ۴۲ در صد بیشترین عدم رضایت از دموکراسی را نشان داده و این در حالی است که هزاره ها با ۵۶ در صد بیشتری رضایت خود را به نمایش گذاشته اند.

به همین ترتیب تاجک ها ۴۰ و ازبک ها ۵۲ در صد از دموکراسی افغانستان اظهار رضایت کرده اند.
در همین حال از نگاه موقعیت جغرافیایی ، جنوب ۵۵، جنوبشرق ۴۲ و شمال ۲۱ در صد عدم رضایت شان را از دموکرسی بیان کرده اند. در این حال، شمال و شمالشرق ۵۵ در صد از روند دموکراسی ابراز رضایت نموده اند.

انتخابات

در بخش انتخابات ۴۶ در صد مردم رضایت شان را نشان داده اند، در حالیکه ۱۹ در صد از طرق برگزاری انتخابات ابراز نا رضایتی کرده اند.
رقم افغانهایی که گفته اند در انتخابات ریاست جمهوری آینده اشتراک خواهند کرد ۷۶ و آنهای که در انتخابات پارلمانی رای خواهند داد، ۷۰ در صد نشان داده شده است.

در این حال، ۵۳ درصد میگویند که افغانستان به یک قانون جدید انتخابات نیاز دارد در حالیکه ۲۸ در صد دیگر به این باور است که باید رئیس جمهور افغانستان در مشوره با شورای ملی، قانون انتخابات را تعدیل کند.

با آنکه ۶۱ در صد پشتون ها، ۷۷ درصد هزاره ها و ۷۹ درصد ازبک ها گفته اند که در انتخابات آینده ریاست جمهوری به پای صندوق های رای خواهند رفت. نهاد دموکراسی بین المللی گفته است که ۳۳ در صد افغانها از اطمینان شان بر احزاب سیاسی پاسخ مبهم " نمیدانم" را ارایه کرده اند که این میتواند عدم آگاهی در مورد احزاب سیاسی در آن کشور را نشان دهد.
XS
SM
MD
LG