لینک های دسترسی

Breaking News

صدیقی: جرایم سازمان یافته ریشه در خارج از افغانستان دارد


قوماندان امنیۀ کابل: پس از تشکیل حکومت جدید، میزان جرایم سازمان یافته کاهش یافته است.

وزارت داخله افغانستان می گوید که عوامل گسترش جرایم سازمان یافته در آن کشور، به ویژه موارد دهشت افگنی، در خارج افغانستان طرح می گردد.

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله گفت که با رشد و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان در یک دهۀ پسین، جلو زیاد موارد خطرناک و حملات چشمگیر گرفته شده است.

آقای صدیقی می گوید که پولیس در افغانستان به ویژه در چند سال گذشته "زیاد تلاش کرده با این باند گروه ها به گونۀ که لازم است مبارزه کنند."

سخنگوی وزارت داخله، یک نمونۀ اخیر آن را بازداشت حبیب ستالف عنوان کرده می افزاید"حبیب در رأس باند گروه های جرایم سازمان یافته قرار داشت و ما شاهد اعدام وی در کابل بودیم."

آقای صدیقی ادعا های را رد می کند که گویا در برخی قضایا پولیس، اراکین محلی و یا هم متنفذین محلی با شبکه های جنایی دست دارند.

به گفتۀ سخنگوی وزارت داخله، نهاد های امنیتی افغانستان همواره مبارزات جدی را در از بین بردن جرائم به خرج داده و همچنان برنامه های آگاهی دهی عامه را در ۱۳ ولایت افغانستان راه اندازی کرده اند.

آقای صدیقی می افزاید"برداشت از پولیس باید تغیر کند. گرفتاری عاملین پغمان در فاصلۀ زمانی چند روز خود نشاندهندۀ این مطلب است که هیچکسی نمی تواند از مجرمین حمایت کند."

ریشۀ جرایم سازمان یافته

احمد رفیع نادری، مسؤول انجمن وکلاء هرات معتقد است که جرائم سازمان یافته ریشه های داخلی و خارجی داشته و این باند ها از حمایت چشمگیری برخوردارند.

آقای نادری می گوید که اگر باند های جرایم سازمان یافته ریشه در خارج نداشته باشد، "به هیچ صورت بقا ندارد."

مسؤول انجمن وکلای هرات به این باور است که با ضعیف شدن حمایت بیرونی آن گروه ها گرفتاری آنان مقدور گردیده و "بدون شک هم هسته های بیرونی و هم درونی دارند."

فهیم دشتی، رئیس اتحادیه ژورنالستان افغانستان می گوید فعالیت های جرمی پدیدۀ تازۀ نیست اما گزارش دهی بر وقت آن باعث شده تا از واقعات بیشتری آگاه گردیم.

آقای دشتی نقش رسانه ها را در ارایۀ واقعات مهم پنداشته و نمونۀ خوب آن به باور آقای دشتی، "گزارش دهی بر وقت حادثه پغمان بوده است."

رئیس اتحادیۀ ژورنالستان به این باور است که بدون هیچ تردیدی "نقش رسانه ها به ویژه رسانه های اجتماعی اگر پس از رویداد پغمان نمی بود، بدون شک آن واقعه هم از اذهان مردم پوشیده می ماند و شاید به جز چند تن محدود، کسی در آن رابطه اصلاً آگاه نمی شد."

این در حالیست که ظاهر ظاهر، قوماندان امنیۀ کابل می گوید، پس از تشکیل حکومت جدید، سطح جرایم سازمان یافته در داخل کابل و ولایات افغانستان کاهش یافته است.

میثاق سازمان ملل متحد جرايم سازمان‌ يافته را به - جرايم شديد يا جرايم ویژۀ پيش بينی شده - اطلاق می کند كه توسط گروه متشكل از سه نفر يا بيشتر از آن برای مقاصد مختلف انجام یابد.

کارشناسان با وجود ناخوشبینی، امیدوار اند که حکومت جدید افغانستان در کاهش میزان جرایم سازمان یافته اقداماتی را روی دست گیرد که شامل پیگیری و به عدالت کشانیدن مجرمین اینگونه جرایم می باشد.

XS
SM
MD
LG