لینک های دسترسی

مشکلات امنیتی در بيش از ٩٠٠ مرکز رای دهى در افغانستان


سخنگويان وزارت دفاع ملى افغانستان، قواى آيساف و سخنگوى امور ملکى ناتو در افغانستان روز يکشنبه ابراز داشتند که در بيش از ٩٠٠ مرکز راي دهى انتخابات ولسى جرگه مشکلات امنيتى وجود داشته و تلاش ها جريان دارد تا تعداد اين مراکز راي دهى نا امن کاهش یابد که در آن برگذارى انتخابات ممکن نيست.

جنرال ظاهر عظيمى، سخنگوى وزارت دفاع افغانستان درين کنفرانس خبرى مشترک ضمن تائيد اين گزارش کميسيون مستقل انتخابات افغانستان که - بيشتر از ٩٠٠ مراکز راي دهى در ٢٥ ولايت کشور، در بیست و هفتم مسدود ميماند، گفت ''هنوز اين ٩٠٠ مراکز راي دهى مسدود نهايى نمى باشند، اما اين را مى پذيرم که نا امني ها نسبت به زمان انتخابات شورا هاى ولايتى و رياست جمهورى در سراسر کشور افزايش یافته است."

جنرال جوزف بلاتز، سخنگوى آيساف به رهبرى ناتو هم اظهارات نطاق وزارت دفاع را تائيد نموده گفت "رهبرى عمليات تامين امنيت انتخابات را قواى امنيتى افغان به عهده دارند، و ما به عنوان نيروى امنيتى حمايوى از آن پشتيبانى مى کنيم."

سخنگوى قواى آيساف درين نشست خبرى به موضوع انحلال شرکت هاى امنيتى خصوصى تماس گرفته ابراز داشت که ''آيساف از اهداف و عزايم رئيس جمهور کرزى در قبال انحلال شرکت هاى امنيتى خصوصى و انتقال مسئوليت امنيتى از شرکت ها نيروهاى امنيتى افغان به پشتيبانى خود ادامه ميدهد."

او گفت آیساف تعهد دارد تا در راستاى تطبيق اين پروسه با حکومت افغانستان ازنزديک کارکرده، همکارى نمايد تا بتواند اين پروسه در داخل جدول زمانى تعيين شده اى ٤ماهه موفقانه مورد تطبيق قرار بگيرد.

همچنان سخنگويان وزارت دفاع و قواى آيساف از تصميم اخير وزارت امور داخلۀ افغانستان که به همکارى شاروالى کابل تمام موانع امنيتى و ديوار هاى کانکريتى را از جاده ها و سرکها برميدارد، استقبال نموده گفتند که به عنوان جز يک عضو دولت، فيصله یی اين مقام امنيتى را که در حقيقت فرمان رئيس جمهور را در عمل پياده ميکند، پذیرفته و از آن اطاعت ميکنند.

جنرال جوزف بلاتز از برنامه جديد ديگر وزارت امور داخله همانا استخدام نيروى جديد پوليس محلى هم حمايت خود را اعلام داشته گفت که به باور آيساف، پوليس همان مليشه هاى قبلى نيستند، بلکه نيروى جديد امنيتى دائمى اند که تحت قومانده مستقيم وزارت امور داخله قرار داشته پيوسته کنترول ميشوند.

اين نيروى جديد محلى به عنوان يک قواى پاسخگو در تامين امنيت همکارى مينمايد.

XS
SM
MD
LG