لینک های دسترسی

AFP: بیش از ۳۰۰۰ مورد شکایت در انتخابات افغانستان


خبرگزاری AFP بروز سه شنبه در صفحۀ انترنتی خود از قول مسوولین ناظر انتخابات افغانستان نوشته است که از روز شنبه تا کنون بیش از ۳۰۰۰ مورد بی نظمی در انتخابات را دریافت نموده اند.

از آن جمله، ۱۳۸۸ آن مربوط به بی نظمی های است که در روز انتخابات صورت گرفته و میتواند که روی نتایج انتخابات اثر گذار باشد. خبرگذاری از زبان احمد ضیا رفعت نگاشته است که در حدود ۱۷۰۰ مورد بی نظمی، مربوط به زمان قبل از شروع رای دهی میباشد.

مطلب میافزاید، نگرانی هایی در مورد توانایی کمیسیون مستقل انتخابات در رسیدگی به حجم بزرگ شکایات وجود دارد، بخصوص بعد از آنکه نتایج ابتدایی انتخابات در صفحات انترنتی آن اداره اعلان گردد.

مطلب به نقل از مقامات انتخاباتی ولایات قندهار، هلمند، ارزگان و زابل – ولایاتیکه در آن شورشگرایی طالبان به بلند ترین حد میباشد، میافزاید که بیشترین ادعا های تخطی انتخاباتی در آن ولایات شامل رای دهی مکرر افراد میباشد.

سایر بی نظمی ها شامل کاربرد اوراق جعلی و گشایش نا وقت مراکز رای دهی، ندادن اجازه به بعضی کارمندان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه غرض نظارت از روند کاری در روز انتخابات، عدم باز شدن بیش از ۱۰۰۰ مراکز رای دهی در سراسر کشور، استفاده از زور در جریان رای دهی افراد و بسا موارد دیگر میباشند.

خبرگزاری فرانس پرس در اخیر این مطلب از تکمیل شدن روند شمارش آراء در تعداد زیاد ولایات خبر داده و اعلام نتایج ابتدایی را بروز چهار شنبه محتمل میشمارد.

روزنامۀ تلگراف چاپ برتانیه در شمارۀ روز سه شنبه خود تحت عنوان "طالبان برای همیشه در ‘فلوجۀ’ افغانستان حضور خواهند داشت" مطلبی را به چاپ رسانیده است.

تلگراف مینویسد، عساکر برتانوی از ناحیۀ تکتیک های جدید طالبان در ولسوالی سنگین آسیب پذیر اند، به نظر میرسد که این ولسوالی به صفت موضع طالبان باقی بماند، زیرا امید اندکی برای مهار ساختن مشکلات در این منطقه وجود داشته و وجود خواهد داشت.

اما این شهرک در عین حال میدان آزمایش طالبان نیز میباشد، جائیکه همه ساله حدود ۴۰۰ جنگجوی خارجی در آن وارد گردیده و مهارت های رزمی را میآموزند.

روزنامه مینگارد، جنگ در ولسوالی سنگین با ۱۵ بار تبادلۀ آتش اسلحۀ خفیف در روز و کشف ۱۵ وسیلۀ انفجاری تعبیه شده در هفته، از شدتی برخوردار است که نمیتوان نظیر آنرا در جای دیگری در هلمند سراغ نمود. بناعاً جای شک و شبه نیست که سربازان سنگین را "فلوجۀ افغانستان" لقب داده اند.

مطلب میافزاید، طی پنج تابستان گذشته، حین تلاش عساکر بخاطر کسب حمایت مردم بی میل و بی روحیۀ این منطقه حدود ۱۰۶ عسکر کشته و بیش از سه چند این رقم زخمی گردیدند. زندگی عساکر مستقر در این محل پر مشقت است. آنها در یک شبانه روز فقط برای ۳ تا ۴ ساعت آنهم در گرمای ۵۰ درجه سانتی گراد که خواب را ناممکن میسازد، استراحت مینمایند.

تلگراف از قول عساکر موظف در ولسوالی سنگین یا فلوجۀ افغانستان مینگارد که طالبان نیز بسیار ماهرانه عمل مینمایند. طالبان، به محض اینکه تیم های برتانوی مبارزه با ماین و مواد منفلق ناشده موفق به کشف ۷۵ در صد ماین های تعبیه شده گردید، تکتیک های خود را تغیر داده و با پرتاب راکت های ۱۰۷ میلی متری ساخت چین، وسایط در حال تردد قوای خارجی را هدف حمله قرار میدهند.

روزنامه در اخیر مینگارد که در هر جا پرچم های سفید طالبان، عساکری را به باد طعنه میگیرد که میدانند در زیر هر یک از این پرچم ها چندین وسیلۀ انفجاری تعبیه گردیده است.

روزنامۀ وال ستریت ژورنال در شمارۀ مورخ ۲۱ سپتمبر خود در مورد بطی بودن پیشرفت در افغانستان مطلبی را به چاپ رسانیده است.

روزنامه مینگارد، مقامات ارشد نظامی ایالات متحده در صدد اند، الی پایان سال روان و در آستانۀ بررسی ستراتیژی حکومت اوباما در مورد جنگ افغانستان، توقعات مبنی بر پیشرفت های سریع در آن کشور را کاهش دهند.

آنها بطور خاص با اشاره به عملیات تهاجمی در قندهار میگویند که پدیدار شدن نتایج عمده، ماه ها را در برخواهد گرفت.

وال ستریت از قول یک مقام ارشد نظامی ایالات متحده نوشته است که صراحتاً گفته است " با در نظر وضیعت کنونی، نمیتوان شاهد تغییرات جدی الی ماه دسمبر بود."

مطلب میافزاید، در آستانۀ نشست پیمان اتلانیتک شمالی یا ناتو و بررسی پالیسی حکومت اوباما، بعضی مقامات به شمول رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده و دیفید پترئیس، قوماندان ارشد قوای ائتلاف در افغانستان تلاش ورزیده اند تا ضمن تبارز کارآیی استراتیژی فعلی، توقعات در مورد دستاورد های این استراتیژی را به یک حد واقعبینانۀ کاهش دهند.

وال ستریت مینگارد، با این وصف از یک سو توظیف جنرال پترئیس به صفت قوماندان ارشد قوای بین المللی در افغانستان فرصت بیشتری را بخاطر اثبات مؤثریت ستراتیژی فعلی به عساکر مهیا ساخته و از سوی دیگر مقامات حکومت اوباما نیز با بیان اینکه ارزیابی ها به عوض تغییرات آنی منتج به توازن و تعادل مناسب روند میگردد، توقعات خود را از بررسی این ستراتیژی در ماه دسمبر کاهش داده اند.

مطلب میافزاید، مقامات نظامی در صدد اند توقعات در خصوص آغاز روند خروج نیرو ها از افغانستان در ماه جولای سال آینده را نیز مهار سازند.

در همین حال اکثر منسوبین نظامی میگویند، آنها معتقدند که حکومت میخواهد شاهد آغاز خروج یک رقم قابل ملاحظۀ عساکر در ماه جولای باشد، ولی مقامات نظامی گفته اند که آنها در نظر ندارند کندک ها و لوأ های نظامی را بصورت کل خارج سازند.

مطلب در اخیر میافزاید که مسوولین نظامی نتیجه گیری نموده اند که واگذاری مسوولیت های امنیتی ولایات نسبتاً آرام به قوای افغان، شماری از مردم را به کار آیی ستراتیژی فعلی تشویق خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG