لینک های دسترسی

Breaking News

با اعتصاب کارمندان صحی، شفاخانه ولسوالی ورس بروی مردم بسته شد


در اعتراض به عدم پرداخت معاشات سه ماهه کارمندان صحی، موظفین شفاخانه ولسوالی ورس ولایت بامیان دست به اعتصاب زده برای مدت نامعلومی دروازه آن شفاخانه را بروی مردم بسته اند.

داکتر حسین داد مصدق، مسوول صحت عامه ولسوالی ورس میگوید، شفاخانه ولسوالی نه تنها در مورد پرداخت معاشات کارمندان اقدام نکرده، بلکه کوچکترین امکانات لازمه برای شفاخانه را هم نیز تهیه ننموده است.

سلیمان میرزایی، ولسوال ورس میگوید عدم پرداخت معاشات تنها دلیل اعتصاب کارمندان صحی شفاخانه ولسوالی ورس نیست، بلکه عوامل متعدد سبب شده است که آنها دست به این کار بزنند.

به گفته ولسوال ورس فعلا ۵۰ فیصد کیفیت عرضه خدمات در شفاخانه ورس کاهش یافته است، و علاوه بر سه ماه معاش، دو ماهه پول مواد غذایی و پنج ماهه امتیازات نوکریوالی و اضافه کاری کارمندان صحی نیز پرداخت نگردیده است. سلیمان میرزایی میگوید هیچ امکاناتی از سوی موسسه طرف قرار داد برای مراکز صحی ورس تهیه نشده است.

داکتر مهرعلی، سرپرست ریاست صحت عامه بامیان هم وجود مشکلات و بسته شدن شفاخانه ورس را تایید کرده گفت، بر اثر پیگیری آنها هم اکنون یک گروپ از مسئولین دفتر مرکزی موسسه طرف قرار داد صحت عامه به ورس رفته اند تا راه حلی را برای مشکل شان پیدا کنند.

این درحالی است که به گفته سرپرست ریاست صحت عامه، بامیان موسسه ادا مسئولیت عرضه خدمات صحی در شش واحد اداری ولایت بامیان به غیر از ولسوالی شیبر را به عهده داشته و وظیفه دارد که خدمات با کیفیتی عرضه نماید.

XS
SM
MD
LG