لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانیها از افزایش تلفات حادثات ترافیکی در افغانستان


بیشترین حادثات و تلفات در شاهراه کابل - کندهار و هرات به وقوع پیوسته است

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که تلفات و خسارات ناشی از حادثات ترافیکی در آن کشور سال به سال افزایش می یابد.

این کمیسیون برای نخستین بار سرگرم تهیۀ گزارشی در مورد حادثات ترافیکی و تلفات و خساراتی ناشی از آن بوده و می خواهد که عوامل افزایش حادثات ترافیکی را در افغانستان شناسایی کند.

رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به صدای امریکا گفت که سالانه هزاران نفر در نتیجه حادثات ترافیکی در شاهراه ها، بزرگ شهر ها و ولایت های افغانستان کشته یا زخمی می شوند.

به گفتۀ آقای بیدار برای تهیۀ این گزارش با ادارات سرک سازی، شهر سازی و سایر ادارات ولایتی و نیز وزارت داخلۀ افغانستان صحبت کرده است.او افزود که همچنان در تهیۀ این گزارش با شاهدان حادثات، متضررین و یا خانواده های متضررین نیز مصاحبه شده است.

سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که این گزارش در روز های نزدیک نشر خواهد شد. او گفت یافته های این گزارش از ۳۳ ولایت گرد آوری شده و نورستان یگانه ولایتی است که به دلیل مشکلات مختلف، رویداد های آن در این گزارش جاداده نشده است.

رفیع الله بیدار گفت که بیشترین حادثات ترافیکی در سه شاهراه افغانستان به وقوع می پیوندد که کثرت واقعات به ترتیب در شاهراه های کابل - کندهار و هرات، کابل – مزار شریف و شاهراه کابل – تورخم ثبت شده است.

آقای بیدار گفت که یافته های این گزارش به نهاد های ذیدخل نیز فرستاده می شود تا تغییراتی در پالیسی ها و مقررات خود بیاورندکه در آینده از وقوع همچو حادثات جلوگیری شود و تلفات کاهش یابد.

یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می دهد که معیاری نبودن و خرابی جاده ها، نا آگاهی رانندگان و شهروندان از قوانین ترافیکی،تیزرانی، نداشتن جواز رانندگی، رعایت نشدن وزن مجاز وسایط باربری، راکبین بیش از حد، نبود رانندگان مسلکی و استفاده از مخدرات در هنگام رانندگی عوامل عمدۀ افزایش حادثات ترافیکی است.

آقای بیدار موجودیت فساد در ادارات مختلف به ویژه ترافیک را نیز سبب افزایش رویداد های ترافیکی می داند. او می گوید که فساد موجود در ادارۀ ترافیک سبب شده است که متقاضیان به راحتی جواز رانندگی را به دست بیاورند.

به گفتۀ سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ناهماهنگی میان ادارات دولتی به ویژه شهرسازی، فواید عامه، اداره شاهراه ها و ترافیک نیز سبب بلند رفتن گراف حادثات ترافیکی و تلفات ناشی از آن شده است.

نصب سرعت سنج در جاده ها و شاهراه ها برای معلوم نمودن سرعت موتر ها، استفادۀ رانندگان و راکبین از کمربند ایمنی، پوشیدن کلاه آهنی توسط رانندگان موترسایکل، گزمه ترافیک در جاده ها و شاهراه ها و تدریس و آموزش علایم ترافیکی به شاگردان مکاتب از پیشنهاداتی است که در این گزارش به ادارات مربوط مطرح شده است.

XS
SM
MD
LG