لینک های دسترسی

Breaking News

جواز چهل هزار شرکت تجارتی باطل می شود


وفی الله افتخار، رئیس آیسا
مسوولین اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان یا آیسا می گویند که به ۱۵ شرکت خارجی که در افغانستان فعالیت دارند، یک ماه وقت داده شده است تا حسابات مالیاتی و حقوقی شان را با حکومت افغانستان تصفیه کنند، در غیر آن جواز فعالیت شان جبراً لغو خواهد شد.

وفیع الله افتخار، رئیس آیسا گفت که مسوولین این شرکت ها هیچ اعتنایی به قوانین افغانستان نداشته، مالیات خود را به وقت و زمان نپرداخته و با وجود تماس های مکرر حاضر به تصفیه حسابات شان نشده اند.

آقای افتخار گفت از جملۀ این شرکت ها، گروه شرکت های سوپریم حدود چهار میلیارد افغانی مالیات را نپرداخته است و در این مورد با وزارت مالیه در حال چانه زنی است، چون شرکت یاد شده این مقدار مالیات را قبول ندارد. به همین ترتیب شرکت گلوبل بر علاوۀ نپرداختن مالیات به قانون شکنی متهم است.

آقای افتخار همچنان گفت که جواز چهل هزار شرکت که در سال های گذشته جواز فعالیت گرفته اند، اما به فعالیت آغاز نکرده اند، نیز لغو خواهد شد.

آقای افتخار گفت که به این شرکت ها نیز مدت یک ماه وقت داده شده است تا مراجعه کنند و اگر خواسته باشند فعالیت خود را آغاز کنند، در غیر آن چون جلب یکایک این شرکت ها مشکل است، بنابراین جواز آنان باطل اعلام خواهد شد.

رئیس آیسا گفت که شمار دیگر شرکت های خارجی وجود دارد که باید با حکومت افغانستان تصفیۀ حساب کنند. او افزود که اگر این شرکت ها حاضر به حل مشکلات شان با حکومت نشوند، فهرست آنها نشر شده و جواز فعالیت شان گرفته خواهد شد.

وفیع الله افتخار گفت همچنان در مورد تعدادی از شرکت ها که مؤثریت اقتصادی نداشته، در بانک های افغانستان حساب ندارند یا کارمندان خارجی را استخدام می کنند، نیز تصمیم گرفته خواهد شد.

رئیس آیسا می گوید که مسوولین این شرکت ها باید بدانند که قانون در افغانستان وجود دارد و بالای شرکت های خارجی و داخلی به صورت یک سان تطبیق می شود.

با وجود تماس های مکرر رادیو آشنا صدای امریکا، مسوولین شرکت های گلوبل و سوپریم حاضر به ابراز نظر در این مورد نشدند.
XS
SM
MD
LG