لینک های دسترسی

Breaking News

شدت جنگ در شهر حلب سوریه


گوشه ای از خرابه های شهر حلب

سازمان ملل متحد به حکومت و شورشیان سوریه هوشدار داده است که آنها احتمالأ بخاطر انجام جرایم جنگی در شهر حلب، واقع در شمال آنکشور مقصر باشند.

قوای حکومت کوشش مینمایند تا کنترول حومۀ آن شهر را بدست بیاورند. این عملیات باعث گردیده تا رسیدن مواد غذایی و کمک های بشری در هنگام حملات هوایی برمواضع مستحکم شورشیان، قطع گردد.

در جواب به این حملات، شورشیان با تشدید حملات بر بخش های غربی حلب افزایش دهند که تحت تسلط حکومت سوریه میباشد. در نتیجۀ این حملات، تلفات ملکی بلند رفته میرود.

ملل متحد میگوید در روز های اخیر بیش از ۴۰ نفر کشته شده و تعداد زیادی هم زخمی گردیده اند.

سخنگوی همآهنگ کنندۀ کمک های بشری آن سازمان میگوید" در عین زمان ۲۷۵ هزار نفر در شرق حلب در محاصره گیر مانده اند که تحت حملات قرار دارد. متاسفانه هیچ کمکی نمیرسد و هیچ کسی هم نمیتواند از آن منطقه خارج شود".

همچنان سخنگوی دفتر حقوق بشر ملل متحد میگوید رقم بلند تلفات ملکی نشان میدهد که گروۀ مسلح مخالف قوانین بین المللی بشزی را تخطی مینماید.

XS
SM
MD
LG