لینک های دسترسی

Breaking News

پوهنتون امریکایی در ننگرهار گشایش می یابد


رئیس پوهنتون امریکایی افغانستان می گوید که آن پوهنتون برعلاوۀ فعالیت در کابل، کورس هایی را در کندهار و بلخ دایر کرده و عنقریب در ننگرهار نیز آن برنامه را آغاز می کند.

مایکل سمیت، رئیس پوهنتون امریکایی در افغانستان می گوید که در میان ٢٠٠٠ محصل آن نهاد تحصیلی، افغان ها از تمام مناطق افغانستان حضور دارد.

داکترسمت می گوید برای اینکه اکثر جوانان افغان از اقتصاد خوبی برخوردار نیستند، پوهنتون کوشیده است مصارف را پایین نگهداشته و از محصلین پول کمتری بگیرد.

به گفتۀ رئیس پوهنتون امریکایی در افغانستان، همین اکنون ٧٠ در صد محصلین شامل در آن نهاد، بورسیه تحصیلی دریافت می کنند یا اینکه محصلین همین اکنون از طریق اشتغال مصارف شانرا پوره می کنند.

میکل سمت می گوید که برای فارغان پوهنتون امریکایی افغانستان که نه تنها به لسان انگلیسی بلدیت کامل داشته و در ساحات محاسبه، تکنالوژی معلوماتی، کمپیوتر ساینس و غیره مهارت عالی دارند شرایط کاری مهیا می شود.

به گفتۀ آقای سمت، نصف محصلین آن پوهنتون حتا پیش از فراغت، پیشنهاد کار را دریافت می کنند. زیرا به گفتۀ وی نیروی کاری توانا به سطح ایالات متحده امریکا درینجا تربیت می یابد.

پوهنتون امریکایی در افغانستان توامیت هایی با پوهنځی حقوق پوهنتون کابل و برنامه ماستری پوهنتون تعلیم و تربیه در کابل دارد.

آقای سمیت گفت که این نهاد غیر انتفاعی و کاملاً افغانی بوده، بیشتر استادان و محصلین آنرا افغان ها تشکیل داده و مطابق به مقررات وزارت تحصیلات عالی افغانستان فعالیت داشته و درین جا ثبت می باشد.

آقای سمت می گوید این پوهنتون در کنار معاونت های ایالات متحده از نهاد های افغانستان و افغان ها به پیمانۀ زیاد حمایت می شوند. او بر اهمیت تحصیلات عالی تاکید کرده و آن را زمینه ساز پیشرفت و رفاه کشور می داند.

به گفته مسؤولین، پوهنتون امریکایی در افغانستان با اعمار تاسیسات جدید، ظرفیت پذیرش و ساحات تحصیلی آن چندین برابر افزایش داده و فضای پوهنتون را از هر گونه زد و بند های سیاسی به دور نگه داشته اند.
  • 16x9 Image

    عبدالواجد عادل - واشنگتن

    عبدالواجد عادل از سال ۲۰۰۱ تا اکنون به حیث ژورنالیست، نویسنده و کارشناس محیط زیست و منابع طبیعی افغانستان در صدای امریکا بخش افغانستان در واشنگتن دی سی کار می کند.
XS
SM
MD
LG