لینک های دسترسی

احتمال جرایم جنگی از سوی نیرو های خارجی در افغانستان


مصدق: سازمان عفو بین الملل واقعات بین سال های ۲۰۰۹ - ۲۰۱۳ را که مورد بررسی قرار داده است.

حوریه مصدق، پژوهشگر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل می گوید، باوجودیکه هزاران غیرنظامی افغان در عملیات نیرو های خارجی در افغانستان، در بیش از یک دهه جان باخته اند، اما آن نیرو ها در تامین عدالت به خانواده های قربانیان ناکام بوده اند.

خانم مصدق در مصاحبه با رادیوآشنا صدای امریکا به ابعاد مختلف این گزارش پرداخته که روز دوشنبه به نشر رسید.

XS
SM
MD
LG