لینک های دسترسی

Breaking News

تاسیسات قوای هوایی افغان در هرات گشایش یافت


ضعف قوای هوایی در میان قوای مسلح ۳۵۰ هزار نفری افغانستان به شدت محسوس است
ضعف قوای هوایی در میان قوای مسلح ۳۵۰ هزار نفری افغانستان به شدت محسوس است

معاون قوماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان می گوید که تا دو ماه دیگر نیروهای اردوی ملی افغان با هیلیکوپترهای جنگی ویژه مجهز می شوند که می توانند از آنها در عملیات های نظامی بر ضد هراس افگنان استفاده کنند.

جنرال سیمونایت این موضوع را در مراسم افتتاح تاسیسات جدید قوای هوایی نیروهای اردوی ملی در ولایت هرات بیان داشت که با مصرف ۱۸ میلیون دالر کمک ایالات متحده ساخته شده است.

تاج محمد جاهد قوماندان قول اردوی ۲۰۷ ظفر گفت که این تاسیسات شامل میدان نشست هلیکوپترهای نظامی، هنگر طیاره ها، برج های مراقبت، جاده های داخل میدان و ۴۴ باب تعمیر می باشد.

قوای مسلح افغانستان از رهگذر حمایت هوایی به نیرو های ناتو متکی بود و اینک با پایان ماموریت جنگی سربازان خارجی، این ضرورت بیش از هر وقت دیگر محسوس است.

به گفتۀ آقای جاهد با استفاده از این امکانات، قوای هوایی اردوی ملی افغان قادر خواهد بود تا به گونۀ بهتر از نیرو های پیاده حمایت کنند.

معاون قوماندانی عمومی نیروهای ناتو در افغانستان گفت که تا دو ماه دیگر ۱۲ هیلیکوپتر جدید در اختیار نیرو های افغان قرار داده خواهد شد.

نمونۀ از طیاره هایی که قرار است تابستان آینده در دسترس سربازان افغان قرار گیرد
نمونۀ از طیاره هایی که قرار است تابستان آینده در دسترس سربازان افغان قرار گیرد

جنرال سیمونایت همچنان گفت که ایالات متحده امریکا تصمیم دارد تا در تابستان سال آینده نیز طیارات جنگی جدیدی را به قوای هوایی اردوی افغانستان کمک کند.

آگاهان مسایل سیاسی نیز ایجاد تاسیسات هوایی و تجهیز نیروهای امنیتی افغان را گامی موثر در راستای خودکفایی آنان برای مبارزه با هراس افگنان خارجی در مناطق مختلف افغانستان عنوان می کنند.

همایون نظری آگاه امور همچنان ایجاد این تاسیسات هوایی را نشانه ای از تعهد ایالات متحده امریکا در عملی ساختن مواد پیمان امنیتی با افغانستان می خواند.

هم اکنون قوای هوایی افغانستان در بخش نظامی ۸۶ بال هیلیکوپتر در اختیار دارد که نیروهای افغان از آنها در عملیات های خاص و گشت های نظامی استفاده می کنند.

XS
SM
MD
LG