لینک های دسترسی

ادامه تظاهرات ضد ایران در کابل


ادامه تظاهرات ضد ایران در کابل

"ما به تیل ایران نیاز نداریم، مصرفِ کمتر زندگی بهتر" این شعاری بود که امروز از سوی تعدادی از جوانان سوار بر بایسکل در برابر سفارت ایران سر داده میشد.

این همایش از سوی استادان و محصلان پوهنتون مشعل و و نهضت هم اندیشان سبز در کابل برگذار شده بود، اشتراک کنندگان تاکید داشتند که نمیخواهند وابسته به همسایه ها باشند و دولت باید مردم را از این وابستگی برهاند.

این راهپیمایی از سفارت ایران شروع گردید، که بعداً مظاهره کنندگان با تحفه دادن یک بایسکل طفلانه به سفارت ایران، به سمت سفارت عربستان سعودی رفته، و یک بشکۀ خالی تیل را در جلو دروازۀ آن سفارت گذاشتند.

این چهارمین تظاهرات ضد ایران در کابل ظرف دو هفته اخیر است.

XS
SM
MD
LG