لینک های دسترسی

Breaking News

سارنوالی ویژۀ زنان، فاقد قدرت دفاعی است - سرابی


سارنوالی منع خشونت در برابر زنان در ۱۴ ولایت ایجاد نشده است

رئیس سارنوالی منع خشونت در برابر زنان به صدای امریکا گفت که این سارنوالی از آغاز ایجاد آن در سال ۱۳۸۸ تا کنون ۷۹۴۲ قضیه را پیگرد و بررسی کرده است.

قدسیه نیازی گفته که بیشتر این قضایا از کابل بوده وسطح خشونت در برابر زنان در شهر های پرنفوس و درجه او ل و در جاهاییکه زنان آزادی و دسترسی به عدالت دارند، بیشتر بوده است.

خانم نیازی گفت که از آغاز سال روان خورشیدی تا کنون حدود ۸۰۸ قضیه را خشونت در برابر زنان تنها در کابل بررسی شده و حدود ده قضیه زیر کار آن اداره است.

سارنوالی منع خشونت در برابر زنان در کابل و ۱۹ ولایت افغانستان فعالیت دارد. به گفتۀ خانم نیازی دلیل نبود سارنوالی های منع خشونت در برابر زنان در ۱۴ ولایت دیگر، مشکل بودجه و تشکیلات است.

قدسیه نیازی به صدای امریکا گفت که آن اداره تصمیم دارد که سارنوالی منع خشونت در برابر زنان را در تمام ولایت ها ایجاد کند تا مشکلات زنان در نزدیکترین محلات قابل دسترس آنان حل شود.

نداشتن قدرت دفاعی

شماری از مدافعین حقوق زن و مشاور رئیس اجراییه در امور زنان و جوانان کار این سارنوالی ها را بسنده نمی دانند. به گفتۀ آنان بسیاری از این سارنوالی ها قدرت دفاع از حقوق زنان را ندارند و این سارنوالی ها به آموزش بیشتر نیاز دارند.

حبیبه سرابی،مشاور رئیس اجراییه در امور زنان و جوانان به صدای امریکا گفت که سارنوالی های منع خشونت در برابر زنان در برخی از ولایت ها خیلی ضعیف استند.

به گفته او کسانیکه در راس این سارنوالی ها قرار دارند به رئیس سارنوالی می بینند که آنها چه فیصله میکنند و در آن سطحی قرار ندارند که واقعاً بتوانند که از حق زن دفاع کنند.

حبیبه سرابی گفت که حکومت افغانستان با جامعۀ بین المللی در تماس است تا یک برنامۀ ویژه برای گروهی از سارنوالان زن راه اندازی شود که در ولایت ها مسوولیت سارنوالی های منع خشونت در برابر زنان را به پیش می برند. خانم سرابی گفت که دلیل این تصمیم آن است تا سارنوالی های یاد شده قدرت دفاع و چانه زنی پیدا کرده بتوانند.

مشاور رئیس اجرائیه در امور زنان و جوانان افزود که یکی دیگر از مشکلات در راه بررسی به قضایای رسیدگی به خشونت در برابر زنان، مداخله زورمندان و تجربۀ ناکافی سارنوالان تازه استخدام شده می باشد.

خانم سرابی،تاکید کرد که هم تغییرات در سطح رهبری به وجود بیاید و هم آموزش می تواند که بالای سارنوالان تاثیر گذار و موثر باشد و قدرت چانه زنی را می تواند که دربین سارنوالان بلند ببرد.

حمیرا ثاقب،فعال حقوق زن ضمن تاکید بر دقت و جدیت برای رسیدگی به قضایای زنان گفت که مسایل زنان بسیار جدی گرفته نمی شود وکسانی حضور پیدا می کنند تجربه کافی در این راستا ندارند.

او گفت که باید زنان ورزیده و متعهد به حقوق زنان دراین سارنوالی ها وجود داشته باشد تا اینها بتوانند به آنچه که عدالت حکم می کند همان حکم را به زنان بگیرند و زنان را به عدالت برسانند.

رئیس سارنوالی منع خشونت دربرابر زنان تایید می نماید که بررسی این قضایا خالی از چالشها نبوده اما میگوید که با وجود چالشهای امنیتی و سایر مشکلات موفقیت های و دست آورد های زیادی در این مورد وجود داشته است.

او ابراز امیدواری نمود که دولت با آوردن امنیت وتقویت ارگانهای عدلی و قضایی در ولایات و تقرر قضات و سارنوالان زن در ارگانهای عدلی وقضایی بتواند که سارنوالی های منع خشونت را تقویت ببخشد تا خانمها زیادتر بتوانند دسترسی به عدالت پیدا کنند و حقوق خود را مطالبه کنند و از حق شان به صورت درست دفاع گردد.

XS
SM
MD
LG