لینک های دسترسی

Breaking News

تجلیل از روز یاد بود از عساکر کشته شده یی امریکایی در افغانستان


جنرال مکریستل به صد ها تن از عساکر درین پایگاه گفت، روز یاد بود از عساکر، به کلمات او، "روز تجلیل از عساکری است که در راه خدمت به وطن جان های خود را از دست داده اند."

میمورییل دی در ایالات متحده، روز ملی رخصتی بوده و ازین روز در احترام به امریکاییان که در جریان خدمت در اردو جان های خود را از دست داده اند، تجلیل میگردد.

همچنان به خاطر ارج گذاری به سربازان امریکائی که در جنگ علیه تروریزم در افغانستان کشته شده اند در سفارت ایالات متحده در کابل یاد وبود به عمل امد.

مراسمی که بروزدوشنبه با حضور قوماندانان نیروهای امریکا ودپیلومات های ان کشور درسفارت ایالات متحده امریکا درکابل برای یاد وبود ازانعده سربازانی امریکائی که در تامین امنیت ودر جنگ علیه تروریزم در افغانستان کشته شده اند برگذار شده بود در حالیکه بیرق امریکا برفراز سفارت ان کشور در کابل بحال نیمه افراشته قرار داشت مراسم با نواختن موسقی خاص رسما اغاز شد.

جنرال کارل ایکن بیری سفیرامریکا در افغانستان گفت ما دراین مراسم بطور خاص ازقربانیان خانواده خود درافغانستان یاد وبود به عمل میاوریم .

سفیر ایالات متحده امریکا گفت ما امروز میخواهیم انان را بیاد بیاوریم واز خدمات انها تقدیر نمایم که جان های شان را برای کمک به مردم خود وافغان ها در افغانستان از دست داده اند

وی گفت ما از جان فشانی ها قربانی ها وتعهدات سربازان خود قدرانی میکنیم زیرا عمل کرد این سربازان ملت مارا در جهان نیرو وقوت بخشیده است .

ما در این مراسم به طوز خاص از قربانیان خانواده های خود در افغانستان یاد میداریم .

جنرال کارل ایکن بیری گفت کسانی که قربانی داده اند تلاش کرده اند تا جهان وافغانستان محل مناسبی برای زیستن باشد

جنرال ابکن بیری گفت : ماامروزدرماموریت خویش انان را به خاطراورده وازقربانی های شان برای ایالات متحده امریکا وافغانستان قدردانی می نمایم زیرا هر یک از کسانی که در این ماموریت جان های شان را از دست داده اند پسر دختر برادر خواهر شوهر خانم ویا هم پدرومادری کسانی بوده اندکه با انجام دادن وظایف شان وقربانی های که داده اند تلاش کردند تاهرجا جهان وافغانستان محل خوبی برای زیستن باشد .

ایالات متحده امریکا همه ساله در اخرین روز ماه می میلادی ازان عده سربازانی که در جریان نبرد ها وماموریت ها در سراسرجهان کشته میشوند تجلیل به عمل میاورد وبیرق انکشور در افغانستان وسراسر جهان بحال نیمه افراشته مبیاشد .

هزارن سرباز ایالات متحده امریکا پس از سقوط رژیم طالبان افغانستان را درزمینه های تامین امنیت باز سازی جنگ علیه تروریزم واموزش نیروهای پولیس واردو ملی افغانستان کمک میدارد .

تعداد مجموعی نیرو های خارجی در افغانستان بیش از یک صدو دوهزار نفر تخمین زده میشود که به اساس گزارش ها تا ماه اپریل امسال بیش از شصت ودو هزارا انان را سربازان امریکائی تشکیل میدهد .

به اساس اخرین گزارشات نشر شده از سال 2001 تا اکنون بیش از هزارسرباز امریکائی در افغانستان کشته شده است

در عین حال، جنگ در افغانستان بروز دوشنبه ادامه داشته و قوای ناتو علیه تندروان طالب که قوای افغان را وادار به ترک ولسوالی برگ میتال در نورستان نمودند، حملات هوایی را انجام داد.

همچنان ناتو بروز یکشنبه طی حملات هوایی، حاجی امیر، رهبر بلند پایه طالبان و چندین تن از جنگجویان او را در قندهار هلاک ساخت.

امیر که در ولسوالی های دند، ژری و پنجوایی فعالیت داشت، به کمک حمله انسجام یافته طالبان در ماه جون سال ۲۰۰۸ از زندان فرار نموده بود.

قوای ائتلاف میگوید این قوماندان قبلا در پاکستان بوده و انجام حملاتی را علیه قوای ائتلاف و افغان در افغانستان طرح میکرد. او در ماه اپریل به افغانستان باز گشت تا رهبری این حملات را به پیش ببرد.

همچنان بروز یکشنبه وذارت دفاع برتانیه گفت، یک تن از عساکر برتانوی از اثر انفجار یک بم در ولایت هلمند کشته شد.

XS
SM
MD
LG