لینک های دسترسی

توافق رهبران در نشست رهبران کشور های جنوب شرق آسیا


توافق رهبران در نشست رهبران کشور های جنوب شرق آسیا

مقامات کشورهای جنوب شرق آسیا و چین می گویند که برای رسیده گی به منازعۀ جنوب دریای چین، به یک موافقتی دست یافته اند که می تواند یک سلسله راهنمایی ها را به عنوان دستور العمل در این زمینه به اجرا بگذارد.

مقامات گفتند که این توافق به روز چهارشنبه حاصل شد و به روز پنجشنبه به وزرای خارجۀ کشورهای مربوط سپرده خواهد شد.

وزرای خارجه این کشورها در حال حاضر در تفریحگاه بالی در اجلاس سالانه کشورهای جنوب آسیا حضور دارند.

مقامات گفتند که این رهنمایی ها چگونگی اجرای دستور اعلامیه یی را مشخص می سازد که در سال ۲۰۰۲ به امضا رسیده است.

XS
SM
MD
LG