لینک های دسترسی

اجلاس سالانه اقتصادی جنوب آسیا


اجلاس سالانه اقتصادی جنوب آسیا

رهبران کشورهای جنوب آسیا اجلاس سالانه شان را در حالی در بالی اندونیزیا آغاز کرده اند که نگرانی های امنیتی وجود دارد و برما نیز در تلاش است تا برای به دست آوردن کرسی ریاست این اجلاس در سال 2014 میلادی، در مباحثات اعمال نفوذ کند.

سوسیلو بمبانگ رئیس جمهور اندونیزیا که ریاست این اجلاس را به عهده دارد در بیانیه افتتاحیه خود به روز پنجشنبه به ضرورت توسعه اقتصادی دوامدار تاکید کرده است.

در این اجلاس رهبران سازمان های جنوب آسیا از ده کشور اشتراک کرده اند.

قرار است اشتراک کننده های این اجلاس بعدا در این هفته در اجلاس رهبران هشت کشور پر قدرت منطقه به شمول رئیس جمهور اوباما که به روز چهارشنبه از استقرار دو هزار و پنجصد سرباز امریکایی در آسترالیا سخن زده بود، اشتراک کنند.

XS
SM
MD
LG