لینک های دسترسی

Breaking News

میلیونرهای آسیایی ثروتمندترین گروه جهان می شوند


برای نخستین بار سرمایۀ حوزۀ آسیا اقیانوس آرام از امریکای شمالی بیشتر می شود.
برای نخستین بار سرمایۀ حوزۀ آسیا اقیانوس آرام از امریکای شمالی بیشتر می شود.

قرار است میلیونرهای حوزۀ آسیا اقیانوس آرام امسال ثروتمندترین گروه جهان شوند که بخش عمدۀ این سرمایه از افراد ثروتمند چین و هند می باشد.

مجموع ثروت افراد ثروتمند حوزۀ آسیا اقیانوس آرام در سال ۲۰۱۴ حدود ۱۵.۸ تریلیارد دالر تخمین زده شده بود. اما بر اساس گزارشی که روز چهارشنبه نشر شد، امسال سرمایۀ این افراد از همقطاران امریکای شمالی آنان نیز بیشتر شده و به ۱۶.۲ تریلیارد دالر بالغ خواهد شد.

بررسی مشترک نهاد مشورتی خدمات کمپیوتری کپگیمینی و نهاد مدیریت سرمایه مسما به RBC نشان می دهد که منطقۀ آسیا اقیانوس آرام میزبان بیشترین شمار افراد سرمایه دار در جهان بود.

بر اساس این بررسی شمار افراد دارای سرمایۀ بلند خالص در این حوزه در سال ۲۰۱۴ حدود چهار میلیون و ۶۹۰ هزار نفر بود حالانکه رقم چنین افراد در امریکای شمالی در سال ۲۰۱۴ به چهار میلیون و ۶۸۰ هزار نفر می رسید.

افراد دارای سرمایۀ بلند خالص یا HNWI به پول قابل سرمایه گذاری گفته می شود که جدا از ارزش خانه و سایر املاک غیرمنقول، کم از کم یک میلیون دالر باشد.

گزارش سال ۲۰۱۵ سرمایۀ آسیا اقیانوس آرام حاکی است که شمار افراد دارای سرمایۀ بلند خالص در این حوزه بیش از هر منطقۀ دیگر جهان در حال افزایش است. گزارش حاکی است که بخش اعظم این سرمایه از چین، هند، اندونیزیا و تایلند است.

هند و چین که به گونۀ ویژه در سالهای اخیر شمار فزایندۀ افراد ثروتمند را در خود داشته است، بازیگران کلیدی اقتصاد نه تنها در منطقه بلکه در سطح جهان شناخته شده اند.

گزارش حاکی است که چین و هند نزدیک به ۱۰ درصد افراد دارای سرمایۀ بلند خالص را در جهان داشته و از سال ۲۰۰۶ به اینسو این دو کشور ۱۷ درصد افزایش سرمایه های جدید جهان را داشته اند.

چین ۸۹۰ هزار میلیونر دارد که سرمایۀ مجموعی آنان در سال ۲۰۱۴ به چهار و نیم تریلیارد دالر بالغ می شد. هند نیز با افزایش ۲۶.۳ درصدی در شمار میلیونرها، کشوری دارای رشد سریع سرمایه و افزایش شمار میلیونران در جهان است، هرچند شمار مجموعی میلیونرهای هندی در حال حاضر ۱۹۸ هزار نفر می باشد.

نهاد مدیریتی سرمایۀ RBC گفته است که حوزۀ آسیا اقیانوس آرام به سرعت به سوی ایجاد سرمایه در حرکت بوده و به نظر نمی رسد که این روند در آیندۀ نزدیک کند شود. این نهاد انتظار دارد که حوزۀ آسیا اقیانوس آرام رشد جهانی اقتصاد را رهبری کند.

XS
SM
MD
LG