لینک های دسترسی

Breaking News

دها میلیونی که شامل آمار رسمی نیستند


بیش از یک میلیون کودک آسیایی تصدیق نامه تولد ندارند

در حدود ۱۳۵میلیون کودک زیر سن پنج سال در شماری از کشور های آسیایی بشمول افغانستان در هنگام تولد هیچ گونه ثبت و راجستر نشده اند.

در اکثریت این کشورها نداشتن تصدیق نامۀ تولد باعث میشود تا این کودکان نتوانند برای دسترسی به حقوق و خدمات مبرم، ادعا هویت ملی کنند.

با وجود پیشرفت های تکنالوژی دیجیتل و مخابراتی تعداد کثیری از شهروندان منطقۀ جنوبشرق آسیا و حوزۀ اقیانوس آرام، هنوز هم بدون بجاگذاشتن هیچ گونه نشان رسمی، زندگی میکنند و میمیرند.

افغانستان نیزیکی از این کشور هاست که در هنگام ولادت در شفاخانه های شهر های بزرگ کودکان نه ثبت نام میشوند و نه هم تصدیق نامۀ ولادت به والدین آنان داده میشود.

اگر چه در این راستا تلاشهای صورت گرفته اما که یک فیصدی بزرگ کودکان در این کشور در خانه تولد میشوند، زندگی میکنند و میمیرند اما ثبت یک سیستم ملی زایمان و وفیات نمی شوند.

در ماه نومبر از وزرای ارشد حکومات منطقه خواسته خواهد شد تا به هر کودکی که به دنیا میاید، هویت بدهند و منحیث یک بخشی از احصائیه حیاتی، آنان را در هنگام تولد ثبت نام کنند.

قرار است این وزرا در اواخر سال جاری در بنکاک گرد هم بیایند.

آزمونهای بی هویتی

ستیفن بلایت، مشاور منطقوی صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال یا یونسف میگوید که در عصر جاری، عدم داشتن هویت قانونی میتواند آزمون های گستردۀ را به میان بیاورد.

او می افزاید:"در جهان مترقی بیش از پیش، برای هر فرد جهت این که دروازه های فرصت ها برایش باز شود، ثابت ساختن سن و هویت یک امر لازمیست."

این فرصت ها شامل اسناد مهم مانند پاسپورت، جواز رانندگی، یافتن کار در سکتور های رسمی و یا گشایش حساب بانکی میباشد.

در حال حاضر، نداشتن هویت حتی مانع دسترسی به تیلیفون دستی میشود که یک وسیلۀ ضروری و ساده است.

جانتن مارسکیل، مشاور احصائیه کمیسیون اقتصاد و احصائیه ملل متحد برای آسیا و حوزۀ اقیانوس آرام میگوید، به نظر نمیرسد فرزندان افراد ثبت نام نشده، ثبت نام شوند.

مارسکیل علاوه میکند:" این روند یک سیر دورانی نامرئی بودن را ایجاد میکند. و این امر به ویژه نفوسی را متأثر میسازد که ممکن از پیش از حاشیۀ یک جامعه قرار داشته باشند."

ثبت معلومات خصوصی نه تنها به راجستر شدگان دسترسی به خدمات دولتی را فراهم میکند بلکه حقوق اساسی آنان را نیز تضمین میکند. این روند همچنان اطلاعات باارزش را به احصائیه و صحت نفوس کشور ها فراهم میسازد.

اهمیت ثبت نام

حتی محاسبۀ دقیق وفیات افراد یک جامعه نیز اهمیت دارد. آشکار بودن دلیل و مکان مردن افراد در بخش مبارزه با امراض و جلوگیری از مرگ و میر کودکان کمک میکند.

بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت، در این منطقه در هر ۱۰ نفر نهُ تن آن درکشور های زندگی میکنند که احصائیه مدار اعتبار وفیات در آن واضح نیست.

انیس چوهدری، مدیراحصائیه کمیسیون اقتصاد و احصائیه ملل متحد برای آسیا و حوزۀ اقیانوس آرام از رسانه ها در کشور های در حال رشد تقاضا میکند تا این خبر را به گوش همگان برسانند.

او میگوید:" اکثریت مردم نمیدانند که ثبت نام در هنگام ولادت حق آنان است. این موضوعی است که رسانه ها میتوانند در بخش آگاهی دهی آن کمک کنند."

بیش از یکصد کشور در حال انکشاف هنوز هم سیستم های کارای ندارند که به گونۀ مؤثردر بخش ثبت تولدات و سایر واقعات عمدۀ زندگی افراد کمک کند.

مقامات ملل متحد می پذیرند که در بیشتر مناطق، فساد و نبود سیستم و پرسونل مناسب هنوز هم منانع ثبت نام مردم و فرزندان شان میشود.

XS
SM
MD
LG