لینک های دسترسی

Breaking News

سنگ آسمانی به مدار زمین نزدیک می‌شود


سنگ آسمانی ٢٠١۴ جی او ٢٥ از مدار زمین عبور میکند

یک شهاب ثاقب یا سنگ آسمانی از مدار زمین براطراف افتاب در آواخر این ماه عبور می کند.

منجمین و فضانوردان می گویند که احتمال برخورد این سنگ با زمین وجود ندارد، اما این بزرگترین شهاب ثاقب از نوع خود خواهد بود که در ده سال گذشته تا این اندازه نزدیک به زمین عبور می کند.

شهاب ثاقب ٢٠١۴ جی او ٢٥ سه سال قبل کشف گردید. این سنگ ٦٥٠ متر قطر دارد که شصت مراتب بزرگتر از یک سنگ آسمانی کوچکتری است که در فضای بالای شهرچلی ابنسک در روسیه در سال ٢٠١٣ متلاشی شد.

انفجار ناشی از آن به هزاران کیلومتر دورتر احساس گردید، و در زمین غلغله ای را برپا کرد چنانچه هفت هزار خانه و دفاتر صدمه دیده و ١٥٠٠ تن را مجروح ساخت.

شهاب ثاقب ٢٠١۴ جی او ٢٥ در ١٩ اپریل از کنار زمین عبورخواهد کرد. ناسا می گوید که هیچ کس باید نگران آن نباشد: "هیچگونه امکان برخورد آن با کره خاکی ما وجود ندارد، (اما) این نوع شهاب به این بزرگی تا بسیار سالها به زمین نزدیک نشده است."

اتحادیه بین المللی فضا نوردان اینها را "سیارات کوچک" نامیده و محتملا خطرناک توصیف می کنند.

یک فلم تخیلی که ازین شهاب ثاقب از طرف لابراتوار جت پروپلشن در انستتیوت تکنالوژی کالیفورنیا تهیه شده است آنرا خیلی به زمین نزدیک نشان میدهد، اما حقیقت این است که فاصله این سنگ آسمانی از زمین دورتر از پنج برابر فاصله بین زمین و مهتاب می باشد یعنی ١،٧٥ ملیون کیلومتر از زمین دورعبور می کند.

با آنکه این شهاب ثاقب نسبت به مهتاب دوچند بیشتر درخشنده می باشد، اما به مشکل می توان آنرا در میان ستارگان تشخیص داد، البته آنهم بدون کمک بصری امکان نخواهد داشت.

ساینس دانان می گویند تلسکوپهای را که فضانوردان اماتور بکار می برند کفایت خواهد کرد تا توسط آن این سنگ آسمانی را مشاهده کرد. حرکت این سنگ ١٢٠ هزار کیلومتر در ساعت سنجش شده است.

فضانوردان مسلکی نیز در صدد اند تا حرکت شهاب ثاقب ٢٠١۴ جی او ٢٥را از نزدیک دنبال کنند.

رصد خانه آرسیبو در پورتریکو که دارای یک تلسکوپ خیلی قوی می باشد شهاب ثاقب را برای پنج روز تحت مطالعه قرار میدهد.

درحالات عادی چنین شهاب ثاقب به این بزرگی و با این نزدیکی با زمین بوقوع نمی پیوندد، حتی درچندملیون کیلومتری زمین نیز کمتر به مشاهده میرسند.

ناسا می گوید شهاب ثاقب ٢٠١۴ جی او ٢٥ در چهارصد سال گذشته تا این اندازه به زمین نشده بود، و پنج صدسال بعد باز مثل این بار به زمین نزدیک خواهد شد.

سنگهای آسمانی در حقیقت در بسا اوقات نزدیک به زمین عبور می کنند، اما دراین جا این بار بزرگی آن مطرح است. شهاب ثاقب ٢٠١٧ جی ام کمتر از یک هفته قبل در چهارم اپریل در ١٦ هزار کیلومتری و بسیار نزدیک به زمین عبور کرد، اما بزرگی آن تنها به اندازه یک موترتیزرفتار بود.

گزارش: صدای امریکا

برگردان: عبدالواجد عادل

XS
SM
MD
LG