لینک های دسترسی

Breaking News

طالبان چگونه توانستند طیارۀ امریکایی را در بگرام خسارمند سازند؟


مارتن دمسی
رئیس ستاد مشترک لوی درستیزهای ایالات متحده بعد از آن مجبور شد با طیاره دیگری به امریکا برگردد که پارچه های راکتهای فیر شده توسط طالبان، طیاره او را در میدان هوایی بگرام خساره مند ساخت.

طالبان ادعا دارند که آنان معلومات دقیقی از محل توقف طیاره داشتند، اما مقامات ناتو میگویند راکتباری طالبان بر میدان بگرام اتفاقا طیاره مقام امریکایی را متضرر کرد.

مارتن دمپسی رئیس ستاد مشترک لوی درستیز های ایالات متحده، حین اصابت راکت در میدان هوایی بگرام در طیاره حضور نداشت.
بیل سپیکس، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده در مصاحبۀ به رادیو آشنای صدای امریکا گفت:
"من از جزییات رویداد آگاهی بیشتری ندارم اما می دانم که آقای دمسی در زمان اصابت راکت در طیاره نبوده و کسانی دیگری از کارکنان میدان هوایی جراحت برداشتند. طیاره آسیب دیده اما شخص آقای دمسی توسط طیارۀ دیگری افغانستان را ترک گفته است."

کنش و واکنش
طالبان هفتۀ گذشته ادعا کردند که یک هلیکوپتر نظامی امریکایی را سقوط داده اند. شلیک این راکت و خساره رسانیدن به طیارۀ سی- 17 اردوی ایالات متحده می تواند از شایعه پراگنی های طالبان باشد.

گوتنر گتز سخنگوی نیرو های آیساف به آژانس خبری رویترز گفته است که این رویداد بر سفر مارتن دمپسی تاثیر گذار نبود.
"بعضی از چره های راکت طیارۀ ترانسپورتی جنرال دمسی را خساره مند ساخت. به همین دلیل او از یک طیارۀ دیگری به مقصد ادامۀ سفرش در افغانستان و بعداً خروج از این کشور استفاده کرده است."

ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسئولیت حملۀ شب دوشنبه را بر عهده گرفته گفته است که طیارۀ جنرال دمسی را – به ادعای سخنگوی طالبان- بر اساس معلومات دقیق که در بارۀ موقعیت این طیاره به دست آورده بودند، هدف قرار داده اند.

اما ادعای طالبان در هدف گیری میدان هوایی بگرام که یک محل ستراتیژیک و عمدۀ نظامی برای نیرو های نظامی ایالات متحده و مقامات ارشد نظامی و سیاسی این کشور به شمار می رود، چه معنی می تواند داشته باشد.

تحلیل ها
احمدشاه وردک کارشناس مسایل سیاسی و نظامی در مصاحبۀ به رادیو آشنا گفت که در زمان حضور عساکر اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز در این کشور یک جنگ جاسوسی قوی ادامه داشت. او به این نظر است که سازمان های قوی استخباراتی منطقه اکنون با شدت تمام در افغانستان فعالیت دارند.
"در چنین جنگی همانگونه که نیرو های ناتو رهبران طالبان را هدف قرار می دهد، طالبان نیز توجه بیشتر را به سوی ناتو و مقام های ارشد سیاسی و نظامی افغانستان مبذول داشته و آنها را هدف قرار داده است. این جنگی را که آغاز کرده اند به این معنی است که یکجا با عملیات های نظامی، بیشترین توجه و مصرف ها را به بخش جاسوسی جلب کرده اند. با این کار خود از یکطرف قوت نظامی و موجود خود را که چقدر عملیات آنها موثر است به جهانیان اثبات می کنند و از طرف دیگر از لحاظ تبلیغات می تواند موفقیت بزرگی برای آنان باشد."

مقامات ارشد نظامی و سیاسی ایالات متحده و جامعۀ بین المللی حین بازدید از افغانستان از میدان هوایی بگرام استفاده میکنند.
آقای وردک به این باور است که جنگ گرایش تازۀ به خود کسب کرده و این رویداد را نگران کننده می خواند.
"ناتو در طی ده سال حضورش در افغانستان با اینگونه مسایل رو به رو نبوده است. هدف گیری میدان هوایی بگرام، تهدید و خساره رسانیدن به طیارۀ یک مقام ارشد امریکایی، نشاندهندۀ گرایش جدی نظامی در عملیات طالبان در افغانستان است. به شمول کشور های بین المللی، جمعاً ناتو چنین معلومات های را در دست دارد که حمایت بزرگی از کشور های منطقه، کشور های که پت و پنهان و حتی آشکارا در حمایت از طالبان قرار دارند. اگر این کشور ها بتوانند طالبان را با چنین سلاح های که آنان بتوانند حتی پایگاه های نظامی ناتو را در افغانستان هدف قرار بدهد، تجهیز کنند، من آنرا یک خطر جدی قلمداد می کنم و واقعاً قابل نگرانی و تشویش است."

کارشناسان امور نظامی به این باور اند که جهت جلوگیری از تداوم رویداد های مشابه به شلیک راکت بالای میدان هوایی بگرام ، تصفیه و تحقیقات دقیقی در و پایگاه های نظامی صورت گیرد.
XS
SM
MD
LG