لینک های دسترسی

Breaking News

خبازی، دستگاه تولید برق یا هردو


در آسترالیا استفاده از انرژی آفتابی در حال رشد است.

یکی از خبازی های غرب شهر سدنی از مردم محل خواسته تا در خرید سیستم برق آفتابی این خبازی سرمایه گذاری کنند و منفعت بدست آرند.

انتظار می رود این پروژه مصارف هنگفت انرژی این خبازی را به گونۀ چشمگیر کاهش دهد.

پاسکال چانیلیری، خباز این نانوایی، می‌گوید که از پخت و پز گرفته تا سرد ساختن و همه کار این خبازی به انرژی برق متکی است.

مصارف انرژی برای پختن و سرد ساختن محصولات این خبازی به صدها هزار دالر می رسد و به همین دلیل مسئولان این خبازی از مردم محل طلب کمک کرده است.

سرمایه گذاران محلی ۴۰۰ هزار دالر جمع کردند تا مصارف نصب سیستم برق آفتابی را در بام این خبازی بپردازند.

هون هوگستیگر، انجنیر برق آفتابی این پروژه گفت "بخش عمدۀ کار در اینجا سرد نگهداشتن اطاق های سرد کننده است و در تابستان وقتی که این سرد خانه ها بیشترین انرژی را مصرف می کنند، صفحه های تولید انرژی آفتابی ما، انرژی زیاد تولید می کند".

این انجنیر برق می‌گوید که با این کار نه تنها انرژی مورد نیاز تولید می شود، بلکه تقاضای بلند محصولات را نیز برآورده می سازد. بنا بر این، به گفتۀ وی در ساعات پس از چاشت، زمانیکه سیستم های سرد کنندۀ به شدت کار میکند، این صفحه های تولید انرژی آفتابی تقاضای انرژی را مرفوع می سازد و مصارف را کاهش می دهد.

وارن یاتس از شرکت سرمایه گذاری "کلیر سکای سولر" توضیح می دهد که این پروژه چه گونه به سرمایه گذاران محلی سود می رساند.

آقای یاتس گفت "سرمایه گذاران محلی پس از مدتی در هر ربع سال پول حاصله از تولید برق را به دست می‌آورند. پس از مدتی نه تنها تمام پول خود را به دست می آرند بلکه حدود ۷ درصد فایده نیز می کنند".

برق آفتابی این خبازی از جمله ۵۰ پروژه در این منطقۀ استرالیا است که سرمایه گذاران محلی مجموعاً در این پروژه ها ۲۴ میلیون دالر سرمایه گذاری کرده اند.

XS
SM
MD
LG