لینک های دسترسی

Breaking News

بم‌گذار شهر نشویل در زمان انفجار کشته شده است - مقام‌ها 


مقام‌های شهر نشویل، ایالت تنیسی می‌گویند که انتونی کیوین وارنر ۶۳ ساله، مردی است که یک موتر را دو روز پیش در مرکز این شهر انفجار داد و سبب زخمی شدن سه نفر شد.

دونالد کاکرن، سارنوال در ایالت تنیسی گفت: "ما به این نتیجه رسیده ایم که این فرد، انتونی وارنر، بمگذار بود و در جریان انفجار بم در داخل موتر از بین رفت."

این در حالی است که ادارات امنیتی و تحقیقاتی هنوز هم مصروف جمع آوری شواهد و مدارک اند و محل واقعه امروز ۲۸ دسمبر (هشتم جدی) هنوز هم مسدود است.

مقام‌ها گفته اند که انگیزهٔ این انفجار تا هنوز واضح نشده است. محققین با استفاده از دی ان ای و سایر مدارک مانند شناسایی موتر و معلومات عامه، رابطۀ این انفجار را با وارنر تشخیص کرده اند.

مقام‌ها به روز شنبه منزل این فرد بم‌گذار را نیز تلاشی کردند. همسایه های او گفتند که یک موتر تفریحی را در حویلی منزل وارنر دیده بودند که شبیه موتری بود که در مرکز شهر انفجار داده شد.

انتونی وارنر در بخش‌ وسایل برقی تجربه داشت و در بخش‌های تکنالوژی معلوماتی نیز کار کرده بود.

مقام‌ها این انفجار را "عمل عمدی" و "بم‌گذاری عمدی" عنوان کرده اند.

XS
SM
MD
LG