لینک های دسترسی

Breaking News

خاوری: بدخشان بیش از ۳۰هزار معتاد دارد


مسؤولین ولایت بدخشان از افزایش کشت تریاک در آن ولایت خبر می دهند.
مسؤولین ولایت بدخشان از افزایش کشت تریاک در آن ولایت خبر می دهند.

مسولین محلی ولایت بدخشان از موجودیت بیش از ۳۰ هزار جوان، طفل و زن معتاد در آن ولایت خبر می دهند.

داکتر محمد نور خاوری رئیس صحت آن ولایت، با آنکه آمار دقیق از رقم معتادین زن و طفل را مشخص نساخت اما از احتمال بیشترافراد معتاد به مواد مخدر در آن ولایت سخن راند.

رئیس صحت بدخشان بدامنی و بیکاری را دلیل افزایش معتادین در آن ولایت خوانده گفت" در بدخشان بالاتر از سی تا چهل هزار معتاد وجود دارد و شماری اندکی از آن افراد در سه مرکز تداوی معتادین آن ولایت معالجه می شوند."

بر اساس آمار ادارۀ مبارزه با مواد مخدر ولایت بدخشان، از ده سال به این سو تلاش برای تخریب کشتزار های تریاک جریان دارد. آمار نشان می دهد که آن اداره تاهنوز بیش از ۱۵ کارخانۀ کوچک و بزرگ تولید و بسته بندی مواد مخدر را در آن ولایت، ازبین برده است.

با این حال محمد قاهر افندی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر بدخشان با ابراز نگرانی از افزایش پنج درصدی کشت تریاک می گوید که هنوز هم در ولسوالی های ارگو، درایم، جرم و کشم آن ولایت به دلیل نا آرامی ها، تریاک کشت می شود.

آقای افندی می گوید " سطح کشت تریاک در سال روان پنج درصد بلند رفته است اما تخریب مان درسطح افغانستان اول است."

رئیس ادارۀ مبارزه با مواد مخدر بدخشان می گوید که تشویق یک تعداد "افراد در ولسوالی ارگو، درایم، کشم، جرم کشگان،جرم و خاهان از یک سو و ناامنی های سال روان در آن مناطق از سوی دیگر باعث افزایش کشت تریاک شده است."

نبود مراکز تداوی کافی معتادین

با این حال تنها سه مرکز درمانی معتادین در ولایت بدخشان وجود دارد که از آن میان یک مرکز تداوی معتادین با ۲۰ بستر برای زنان و اطفال و دو مرکز دیگر با کمیت ۵۰ بستر برای مردان فعال است.

مسئولان صحی بدخشان گفته اند که در مقایسه با رقم سی تا چهل هزار معتاد موجود در آن ولایت، این مراکز کافی نبوده و وزارت صحت افغانستان باید برای افزایش مراکز درمان معتادین اقدام کند.

شاه ولی الله ادیب، سرپرست ولایت بدخشان از تلاش های آن ولایت به منظور جلوگیری از روی آوری افراد به مواد مخدر خبر داده می گوید که ناامنی، بیکاری و فقر در روستا ها باعث شده جوانان به استفاده از مواد مخدر رو آورند.

اعضای شورای ولایتی بدخشان نیز از نبود زمینه های شغلی برای جوانان و افزایش فقر در آن ولایت ابراز نگرانی کرده، کارکرد حکومت گذشته را در ۱۳ سال پسین برای کاهش و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، ناکام می دانند.

ولایت بدخشان در این اواخر از ولایات نا آرام افغانستان به شمار می رود. به باور کارشناسان هم مرز بودن آن ولایت با کشورهای تاجکستان و چین و داشتن راه های صعب العبور با شماری از روستاها، کشت و قاچاق مواد مخدر را در آن ولایت سهل ساخته که در اکثر موارد مخالفین مسلح دولت در آن دخیل بوده اند.

XS
SM
MD
LG