لینک های دسترسی

اعتراضات هزاران نفری دربحرین


اعتراضات هزاران نفری دربحرین

هزاران نفر عمدتا فعالین شیعه طرفدار دموکراسی به اعتراض چند روزه شان در میدان عمده پایتخت بحرین تجمع کردند.

معترضین بعد از آن دوباره با برافراشتن دهها خیمه، ایجاد موانع و سایر تسهیلات به میدان مروارید درمنامه سرازیر شدند که پولیس تجمع آنها را در تهاجمی مرگبار برهم زد. آن منطقه نقطه تمرکز احتجاجات ضدحکومتی میباشد که از 14 فبروی آغاز شد.

روز یکشنبه، شاهزاده سلمان بن حامد الخلیفه تقاضایش را از رهبران شیعیان مخالف حکومت برای ملاقات وبحث روی تقاضاهای شان مبنی بر اصلاحات دموکراتیک تکرار نمود.

XS
SM
MD
LG