لینک های دسترسی

Breaking News

رهایی یک وبلاگ نویس منتقد حکومت، در بحرین


رهایی یک وبلاگ نویس منتقد حکومت، در بحرین

یک وبلاگ نویس معروف در بحرین که منتقد محدودیت های وضع شده از سوی حکومت بر آزادی بیان شمرده میشد، از حبس رها گردید.

مقامات بحرین، فعال حقوق مدنی محمود الیوسف را به روز چهار شنبه توقیف نموده و پس از استنطاق، دوباره آزاد نمودند.

حزب وفاق، که بزرگترین حزبِ شیعه مذهبانِ مخالف حکومت می باشد، ادعا دارد که حاکمان آن کشور، از زمان آغاز تظاهرات ضد حکومتی به تأریخ ۱۶ مارچ، اقدامات شان را علیه طرفداران دیموکراسی شدت بخشیده و بیش از ۳۰۰ تن از فعالین مخالف را توقیف نمودند.

مقامات حزب وِفاق به روز پنجشنبه اعلام داشتند که ۲۴ تن از فعالین آنها هنوز هم در زندان بسر میبرند.

وزارت داخلۀ بحرین گزارش داده است که در جریان تظاهرات ضد حکومتی در طول بیش از یک ماه گذشته، ۲۴ نفر جان های شان را از دست داده اند.

XS
SM
MD
LG