لینک های دسترسی

Breaking News

رونق هوتل داری در بامیان

در سالهای اخیر مبلغ ۲۰ میلیون دالر سرمایه گذاری خصوصی در بخش ساختن هوتل های مجلل و عصری در بامیان صورت گرفته است.

بخش های بیشتر را نشان دهید

XS
SM
MD
LG