لینک های دسترسی

امتحانات کانکور در حوزه بامیان با اشتراک بیش از سه هزار داوطلب به آرامی برگزار شد


امتحانات کانکور در حوزه بامیان با اشتراک بیش از سه هزار داوطلب به آرامی برگزار شد

کانکور سال 1389 در حوزه بامیان با اشتراک بیش از سه هزار تن از فارغین لیسه های ولایات بامیان و دایکندی طی سه روز گذشته برگزار شد. کانکور امسال زیر نظر 20 نفر اعضای هیئت اعزامی از کابل و 30 نفر از استادان پوهنتون بامیان به آرامی و بدون کدام مشکل خاصی سپری گردید.

پوهندوی محمد عمر سلیمان رئیس هیئت اعزامی کانکور به بامیان در پایان سومین روز کاریش با خرسندی از برگزاری موفقانه کانکور در حوزه بامیان خبر داده گفت: مقامات محلی و اداره دانشگاه بامیان با هیئت اعزامی از کابل صمیمانه همکاری کرده اند.

دختران و پسرانی که امتحان کانکور را سپری کرده در صحن پوهنتون بامیان گردهم آمده بودند نیز در حالیکه برای یکدیگر ارزوی موفقیت میکردند گفتند امتحانات را به خوبی پشت سر گذاشته اند.

محمد حسن سیفیار از فارغین لیسه ذکور مرکز بامیان سویه سوالات مطرح شده در کانکور را متوسط توصیف کرده میگوید نه بسیار مشکل و نه آسان بود. کبرا اکبری فارغ لیسه نسوان مرکز بامیان هم با آنکه معتقد است امتحان کانکور خوب بوده اما میگوید وقت تعیین شده برای حل سئوالات کم بوده است و او به این خاطر نتوانسته به چند سئوال جواب دهد. به نظر هلن از شرکت کنندگان کانکور بامیان وجود نظم در امتحانات امسال یکی از امتیازات مهم بوده است و از نظر شفیقه یکی دیگر از دختران لیسه نسوان مرکز بامیان نظارت بر کانکور امسال بسیار خوب بوده است.

اما انگونه که محمد رضا ادا رئیس معارف بامیان میگوید همه فارغین امسال بامیان و حتی همه کسانیکه ثبت نام کرده بودند نتوانسته اند در امتحان کانکور شرکت کنند: تعدادی به خاطر مشکلاتی که داشتند ثبت نام نکرده اند، 109 نفر غیر حاضر بوند و 85 نفر دیگر کارت شان از کمیته کانکور به بامیان ارسال نشده است.

از مجموع 3300 نفری که از ولایات بامیان و دایکندی ثبت نام کرده بودند 54 نفر از دایکندی و 194 نفر از بامیان نتوانسته اند در کانکور شرکت کنند.

کانکور سال 1389 ششمین امتحان کانکور بود که در حوزه بامیان برگزار گردید.

XS
SM
MD
LG