لینک های دسترسی

Breaking News

مظاهرۀ سرتاسری در بنگلدیش


مظاهرۀ سرتاسری در بنگلدیش

حزب مخالف عمدۀ بنگلدیش می گوید برگزاری اعتصاب سرتاسری را به خاطر احتجاج علیه افزایش قیمت نفت به روز پنجشنبه در نظر دارد.

حکومت داکه هفتۀ گذشته قیمت نفت را تا ۱۹ درصد افزایش داد.

حزب ملی گرای بنگلدیش به روز سه شنبه گفت اعتصاب روز پنجشنبه بر افزایش قیمت امتعه و توقیف فعالین مخالف حکومت نیز تمرکز خواهد کرد.

حامیان "جماعت الاسلامی" در جریان یک احتجاج روز دوشنبه در داکه با پولیس درگیر شدند و خواهان رهایی رهبران اسلامی گردیدند.

XS
SM
MD
LG