لینک های دسترسی

مظاهرۀ سرتاسری در بنگلدیش


مظاهرۀ سرتاسری در بنگلدیش

حزب مخالف عمدۀ بنگلدیش می گوید برگزاری اعتصاب سرتاسری را به خاطر احتجاج علیه افزایش قیمت نفت به روز پنجشنبه در نظر دارد.

حکومت داکه هفتۀ گذشته قیمت نفت را تا ۱۹ درصد افزایش داد.

حزب ملی گرای بنگلدیش به روز سه شنبه گفت اعتصاب روز پنجشنبه بر افزایش قیمت امتعه و توقیف فعالین مخالف حکومت نیز تمرکز خواهد کرد.

حامیان "جماعت الاسلامی" در جریان یک احتجاج روز دوشنبه در داکه با پولیس درگیر شدند و خواهان رهایی رهبران اسلامی گردیدند.

XS
SM
MD
LG