لینک های دسترسی

کمتر از سه در صد افغانها از خدمات بانکی کار می گیرند


رئیس بانک مرکزی افغانستان می گوید که بخاطر گسترش و عرضۀ بهتر خدمات بانکی، سیستم جدید تادیات در نظام بانکداری افغانستان شامل می شود.

نورالله دلاوری گفت که در حال حاضر کمتر از سه در صد مردم افغانستان به خدمات بانکی دسترسی دارند اما به گفته رئیس بانک مرکزی با تطبیق این پروژه خدمات بانکی در سراسر افغانستان گسترش خواهد یافت.

آقای دلاوری افزود که با استفاده این سیستم بانکها احتیاج ندارند که در هر جا نمایندگی داشته باشند، بلکه با استفاده از یک مرکز می توانند که با سرعت در چند دقیقه پول مورد نظر شان را در هر نقطه افغانستان که باشد انتقال دهند.

نورالله دلاوری این انکشاف را " یک انقلاب در سیستم بانکداری و عرضه خدمات بانکی" در افغانستان خواند که به زودی به میان خواهد آمد.

به اساس معلومات رئیس بانک مرکزی این پروژه به ارزش پنج میلیون دالر کمک بانک جهانی و شرکت بی پی سی هالند طی ۱۲ ماه آینده در سه بانک تطبیق شده و سپس شامل خدمات تمام بانکها در افغانستان خواهد گردید.

در این حال کارشناسان اقتصاد می گویند که تجهیز بانک ها با سیستم های مدرن و پیشرفته می تواند سهولت های را در عرضه خدمات بانکی ایجاد کند، اما به گفتۀ آنان حکومت باید برای جلب اعتماد مردم به خدمات بانکی تلاش کند.

تاج محمد اکبر، استاد پوهنتون کابل رشد بانکداری خصوصی را یکی از دستآورد های مهم یک دهۀ گذشته در افغانستان می پندارد، اما می افزاید که فساد و بحران کابل بانک سبب شد تا مردم نسبت به بانکها در افغانستان بی اعتماد گردند.

تحلیلگران امور بانکی می گویند که دولت به ویژه بانک مرکزی افغانستان می تواند با نظارت درست از خدمات بانکهای خصوصی و دولتی و نیز تطبیق درست قوانین بانکداری، اعتماد مردم را نسبت به فعالیت بانکهای خصوصی و دولتی افغانستان جلب کند.
XS
SM
MD
LG