لینک های دسترسی

Breaking News

سلسله یی از انفجارات در شهر های مختلف برما


آرشیف

در سه شهر برما، به روز جمعه یک سلسله انفجارات بمی صورت گرفت که در آن حد اقل دو تن زخمی شده اند.

حکومت برما میگوید، یک بم در خانه یی، واقع در مرکز "نای پایی داو" منفجر گردید. این منزل در مقابل یک مارکیت واقع بود اما در انفجار به کسی زیانی نرسید.

انفجار دیگر، موتری را در یک مارکیت شهر "مندالای" منهدم نمود که در آن، حد اقل دو تن زخم برداشتند.

انفجار سومی در شهری به نام "پایینولوین" رخ داده و انفجار چهارمی، بعد از ظهر روز جمعه بازهم شهر "مندالای" را هدف قرار داد که کدام خسارۀ جانی در قبال نداشت.

تا حال مسئوولیت این حملات را کسی به عهده نگرفته است. حکومت برما، در انفجاری که اوایل ماه روان صورت گرفت، شورشیان قبیلۀ "کارِن" را مقصر خوانده بود.

XS
SM
MD
LG