لینک های دسترسی

Breaking News

سخنرانی خطاب به ملت جو بايدن بر دست‌آورد‌ها‌یش متمركز خواهد بود


جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده، قرار است امشب هفتم فبروری (۱۸ دلو) سخنرانی سالانهٔ "خطاب به ملت" را در مقر کانگرس ایراد کند. او گفته است که می خواهد در سخنرانی‌اش به امریکایی‌ها در مورد دستآورد های سال گذشته و برنامه های آیندهٔ‌اش معلومات دهد.

مجلس نمایندگان ایالات متحده با اکثریت جمهوریخواهان، ماهٔ گذشته حلف وفاداری یاد کرد. با این کار یک دور جدیدی از دولت منقسم شده در این کشور آغاز شد و جمهوریخواهان متعهد شده اند که نقش نظارتی کانگرس بر کار حکومت را عملی کنند.

قانونگذاران جمهوریخواه همچنان ادعا دارند که حکومت جو بایدن در رسیدگی به موضوع مهاجرت در مرز جنوبی ایالات متحده، از قدرت خود استفادهٔ سو کرده است.

جیم جوردن، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان، گفت: "هر ماه، تعداد بی سابقهٔ مهاجرین به این کشور داخل می شوند. صادقانه بگویم، فکر می‌کنم به این کار عمداً اجازه داده می‌شود."

جمهوریخواهان در نظر دارند تا خانوادهٔ رییس جمهور بایدن را نیز مورد پیگرد قرار دهند – به شمول بررسی این اتهامات که گویا هنتر بایدن، پسر جو بایدن از موقف پدرش استفادهٔ نادرست کرده است.

نظارت از کار حکومت، بخش عمدهٔ از کار کانگرس است و تحلیلگران می گویند که با در نظرداشت انقسام دولت میان احزاب مختلف، انجام این تحقیقات یک امر معمول است.

کین هگیش، استاد تاریخ در دانشگاه ویرجینیا، گفت: "حتی در یک دوره قانونگداران منقسم، تحقیقات کانگرس می تواند مؤثر باشد. ولی بخاطر این که تاثیرات سودمند داشته باشد، هردو حزب باید همکاری کند."

اما دموکرات ها می‌گویند که این تحقیقات رییس جمهور را به گونهٔ غیرعادلانه هدف قرار خواهد داد.

حکیم جیفریز، رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان، گفت: "بسیار جای تاسف است می‌بینیم که اجندای افراطی جمهوریخواهان در عوض توجه به قشر متوسط جامعه، ظاهراً بر استیضاح و تحقیقات بی اساس سیاسی متمرکز است."

در عین حال، هر تعدیل ناشی از جلسات استماعیهٔ مجلس نمایندگان، در مجلس سنا تحت کنترول دموکرات ها تایيد نخواهد شد.

سارا بایندر، تحلیلگر سیاسی در انستیتوت بروکنگز، گفت: "قانونگذاران این صلاحیت را دارند که از قدرت احضاری خود استفاده کنند و مردم را برای استجواب احضار کنند، باوجود آن که هیچ کس انتظار یک تغییر واقعی ناشی از این تحقیقات را ندارند."

مجلس نمایندگان کانگرس درنظر دارد که قضیهٔ به دست آمدن اسناد محرم دولتی در اقامتگاهٔ رییس جمهور بایدن را نیز تحت پیگرد قرار دهد. با این کار، جمهوریخواهان امیدوارند بتوانند پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴، جو بایدن را در محراق فشار قرار دهند.

اولین احضارنامه های مربوط به تحقیقات مجلس نمایندگان کانگرس، هفتهٔ گذشته به وزارت عدلیهٔ حکومت جو بایدن صادر شد.

XS
SM
MD
LG