لینک های دسترسی

Breaking News

قوماندان امنیه دهراوود نابینا است


شاه محمد، باشنده ولسوالی دهراوود، یک سال و شش ماه پیش در اثر انفجار ماین های متعدد که از راه دور کنترول میشد، روشنایی هر دو چشمش را از دست داد.

او چهار سال پیش منحیث مسؤول امنیتی درۀ مهرآباد ولسوالی ترینکوت ایفای وظیفه میکرد.

دوست محمد نایاب سخنگوی ولایت ارزگان به رادیو آشنا گفت که شاه محمد "دشمن طالبان است" و بر اساس تجربه های که دارد توانست با راه اندازی عملیات های متعدد ساحۀ مهرآباد را از یک ساحۀ نا امن به یک ساحۀ "پرامن" مبدل کند. اما در اثر انفجار ماین از سوی مخالفین چشم هایش را از دست داد.

قوماندان شاه محمد در رتبه دویم ساتنمن در صفوف پولیس ملی ایفای وظیفه میکند.

پس از آن که چندی پیش وضعیت امنیتی در ولسوالی دهراوود رو به وخامت نهاد، نفوذی که شاه محمد در آن ولسوالی داشت، براساس فیصله شورای نظامی ارزگان منحیث قوماندان امنیه ولسوالی دهراوود تعیین شد.

آقای نایاب به رادیو آشنا گفت که شاه محمد با وجود آنکه نابینا است اما زیردستانش هیچ زمانی از اوامرش سر باز نمیزنند و او در طرح و عملی کردن پلان های عملیاتی تجربه و مهارت خاص دارد.

شاه محمد در خط مقدم جبهه در محاربه نیز اشتراک میکند.

سخنگوی ولایت ارزگان گفت که شاه محمد در دو ماه گذشته با در نظر داشت نفوذی که در ساحه دارد و با استفاده از تجربۀ نظامی که دارد توانست یک بار دیگر با برگرداندن امنیت و ثبات به ولسوالی دهراوود و گستردن کمربند امنیتی خود را ثابت سازد.

شاه محمد ۱۳ سال پیش به نیروهای پولیس ملی پیوست و تا اکنون نیز ایفای وظیفه میکند.

XS
SM
MD
LG